Meer bewustzijn creëren over schadelijke effecten van vlooien- en tekenmiddelen op het milieu

Onderzoeken laten zien dat in ons oppervlaktewater (resten van) stoffen worden aangetroffen die onder andere worden gebruikt als werkzame stof in vlooien- en tekenmiddelen. Het betreft dan regelmatig concentraties die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Reden voor de KNMvD om hierover in gesprek te gaan met DIBEVO, FIDIN en ESCCAP.

Doel van het overleg was om de mogelijkheden voor een gezamenlijke bewustwordingscampagne te onderzoeken. Het gaat dan vooral om het informeren van diereigenaren over de schadelijke effecten van de uitscheiding van vlooienmiddelen via onder andere zwemmen, uitwerpselen, haren en uitspoeling van restanten. Alle partijen waren positief over het idee en er worden vervolggesprekken gepland met farmaceutische bedrijven die dergelijke middelen op de markt hebben.

De campagne zal waarschijnlijk in 2024 gelanceerd worden. Verder is ook het voorstel besproken om aansluiting te zoeken bij de ketenaanpak “Medicijnresten uit water”, waarin overheid met water- en zorgsector samenwerken om de belasting van grond- en oppervlaktewater met medicijnresten terug te dringen. Daarover zullen contacten met het Ministerie van IenW en het RIVM worden gelegd.

Bron: stowa.nl

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen