Minister Schouten beantwoordt vragen over illegale hondenhandel

Op 29 september vond het Algemeen Overleg dierenwelzijn buiten de veehouderij plaats. Diverse partijen, waaronder de PvdD en de VVD, hadden vragen aan minister Schouten over de aanpak van illegale hondenhandel in Nederland.

Geen witte lijst in Nederland

Minister Schouten gaf aan dat ze heeft laten onderzoeken of een zogenaamde ‘witte lijst’ van betrouwbare hondenhandelaren kan bijdragen aan het tegengaan van malafide prakijken. Zij heeft daarvoor gekeken naar de ervaringen van België, waar deze lijst al langer bestaat. Voor zo’n lijst is de overheid afhankelijk van informatie van de derden en data zijn niet goed te verifiëren in het land van herkomst. Minister Schouten ziet voor nu dan ook geen aanleiding om een witte lijst in Nederland in te voeren.

Zij gaat de focus leggen op handhaving in Nederland zelf. Belangrijke punten hierbij zijn:

  • De oprichting van een taskforce waarbij de NVWA nauw samenwerkt met politie en de Dierenbescherming om meer kennis met elkaar te delen over de illegale hondenhandel en de aanpak hiervan.
  • Aanscherping van de regels omtrent I&R, waarbij o.a. het EU-dierenpaspoort verplicht wordt.
  • Opschaling van de handhavingscapaciteit van de NVWA van 5 Fte naar 10 Fte.

De minister bevestigde dat er meer meldingen binnenkomen dan de NVWA kan controleren. De NVWA voert daarom een risicogerichte handhaving uit. Zogenaamde bestemmingscontroles bij de import van gezelschapsdieren vinden proefsgewijs plaats. Fouten in papieren worden wel altijd gemeld aan het land herkomst.

Betere samenwerking met Marktplaats

De rol van Marktplaats is ook een belangrijk punt. Er zijn afspraken gemaakt met Marktplaats (zoals het verwijderen van een advertentie als deze niet deugt), maar volgens Schouten zijn er zeker mogelijkheden om extra stappen vooruit te zetten. De NVWA praat op dit moment al met Marktplaats om te vragen hoe de samenwerking beter kan. Minister Schouten belooft navraag hiernaar te gaan doen. Zij kijkt daarbij ook naar andere platforms. Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot zou heel graag zien dat verkopers eerst een dierenartsverklaring beschikbaar stellen voordat zij een advertentie mogen plaatsen. Minister Schouten staat open voor goede ideeën en vraagt daarbij ruimte om een en ander uit te zoeken.

De KNMvD is één van de partijen die een stem heeft bij de regels rondom het verbeteren van het I&R systeem en een verplicht EU-dierenpaspoort. Je leest hierover meer in het dossier I&R hond.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen