Monitoring diergezondheid: gratis secties paard

Voor een goed monitoringssysteem zou het uitvoeren van pathologisch onderzoek op paarden die gestorven of geëuthanaseerd zijn met een vermoeden van een infectieuze aandoening of een mogelijk toxicologisch probleem, net zo als bij landbouwhuisdieren en pluimvee gebeurt, een waardevolle toevoeging zijn. Bij deze diersoorten vallen secties (onder bepaalde voorwaarden) onder gesubsidieerd onderzoek, gefinancierd door collectieve gelden vanuit de sector en het ministerie van LNV. Deze sectorgelden zijn er echter bij paard niet.

Hierdoor wordt mogelijk belangrijke informatie op het gebied van algemene paardengezondheid in Nederland over het hoofd gezien. Daarom is GD dit jaar een pilot project gestart om de meerwaarde van pathologie paard voor de monitoring inzichtelijk te maken. Interessante casussen van overleden of ge-euthanaseerde paarden kunnen daartoe, na overleg met de paardenspecialisten van GD, in 2021 op kosten van dit project uitgevoerd worden. De sectie wordt dan dus volledig gesubsidieerd door GD. Interessant in dit kader zijn vooral casussen van mogelijk infectieuze of toxicologische aard, dan wel meerdere dieren op een locatie betreffend dan wel een individueel dier betreffend met een bijzonder klinisch beeld.

Wilt u, als dierenarts, gebruik maken van deze optie neem dan eerst contact op met GD via 0900-1770 (optie 5) en vraag naar Kees van Maanen, Linda van den Wollenberg of eventueel Carlijn ter Bogt zodat na overleg een specifiek inzendformulier toegezonden kan worden. Bent u paardenhouder? Neem dan contact op met uw eigen dierenarts, zodat uw dierenarts contact kan opnemen met GD.

Er wordt voor deze secties gebruik gemaakt van de GD-ophaaldienst; dit is een basisvoorziening van GD waardoor kadavers voor pathologisch onderzoek op de eerstvolgende werkdag na melding opgehaald en onderzocht kunnen worden.

N.b.: Secties die ingestuurd worden vanwege een verzekeringskwestie of een vermoede niet-infectieuze aandoening vallen buiten dit project.

Bron: GD

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen