Motie om belangrijke antibiotica voor dieren te reserveren voor de mens weggestemd

Gisteravond laat stemde het Europees Parlement over een motie die een groot aantal antibiotica-soorten die belangrijk zijn voor het behandelen van bacteriële infecties bij dieren, te reserveren voor de mens.

Samen met onze Europese koepel de Federation of Veterinarians in Europe (FVE) heeft de KNMvD de afgelopen weken intensief campagne gevoerd om te voorkomen dat deze motie van de Groenen zou worden aangenomen.

Zowel voor diergezondheid, dierenwelzijn als de volksgezondheid is het heel goed nieuws dat het Europees Parlement met een grote meerderheid tegen deze motie heeft gestemd. We danken de leden van het Europees Parlement voor dit verstandige besluit.

Als gevolg van de stemming kan de Europese Commissie samen met deskundigen verder met het uitrollen van de nieuwe regels voor het gebruik van antibiotica bij dieren. We zien dit als een belangrijke stap in de strijd tegen antibioticaresistentie bij mens en dier. Samen met onze Europese collega’s zullen ons blijven inspannen voor een verantwoord en restrictief gebruik van antibiotica bij dieren.

Zie ook het FVE-statement:
FVE congratulates the European Parliament for taking a One Health approach and voting for science-based regulation in Europe

One Health en wetenschap winnen het van politiek – Tot heil van mens én dier

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen