Ben je dierenarts en wil je individueel accreditatiepunten aanvragen voor gevolgde nascholing, lees dan meer op deze pagina..

Ben je aanbieder van nascholingsactiviteiten voor dierenartsen? Meld je dan aan via PE-Veterinair.

Doelgroep
De lesstof is bedoeld voor dierenartsen in de sectoren landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of paarden (incl. minor species), of voor paraveterinairen.

Onderwerpen
Het gaat om een nascholingsactiviteit op het gebied van de beroepscompetentiedomeinen zoals vastgesteld binnen het CKRD. Deze domeinen bevatten kwaliteitszorg, veterinair inhoudelijke competenties of generieke competenties zoals communicatie en ondernemerschap (mits de inhoud van de scholing past binnen het beroepscompetentieprofiel van de dierenarts).

Gestelde doelen ten aanzien van:
Leerdoel
Van belang is dat je duidelijk aangeeft wat het leerdoel is van de cursus; wat kan de cursist beter na het volgen van de nascholing dan daarvoor.

Evidence based onderwijs
Geef bij de aanvraag duidelijk aan wat de basis voor de cursus is; op welke principes wordt teruggrepen? Op welke onderzoeken of  theorieën is de nascholing gestoeld? Geef hiervoor referenties op.

Docenten
Maak duidelijk waarom de betreffende docent geschikt is om dit onderwijs te geven. Dit kan door middel van een kort en specifiek op de betreffende pagina gericht CV.