Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen 2020

De NVWA heeft op 17 juni een update van het ‘Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen’ en de bijbehorende sectorprotocollen gepubliceerd. In het Nationaal plan en de protocollen staan de afspraken tussen het bedrijfsleven en de overheid over het vervoeren van dieren op warme dagen. Wanneer volgens de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende 24 uur in de Bilt een temperatuur van 27 graden Celsius of meer, dan wel vorst wordt verwacht, treden extra toezichtmaatregelen in werking.

Overheid en het bedrijfsleven hebben in het nationaal plan afgesproken dat er bij hoge temperaturen minder dieren per wagen vervoerd worden (lage bezettingsgraad) en dat er extra aandacht wordt besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden. Dierenartsen van de NVWA kunnen op warme dagen de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uitvoeren, zodat er op de koele momenten van de dag of nacht met dieren kan worden gereden. Ook kunnen er op slachterijen aangepaste keuringstijden aangevraagd worden, zodat aanvoer van slachtdieren op het heetst van de dag vermeden kan worden.

Inspecties NVWA

Inspecteurs van de NVWA voeren op warme dagen extra controles uit om te kijken of bedrijven zich houden aan de regels voor veevervoer bij extreme temperaturen. De NVWA handhaaft op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 1/2005 (de Transportverordening) en op basis van de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren en treedt op als er sprake is van vermijdbaar lijden van dieren tijdens transport of bij aanvoer op een slachthuis. Omdat het Nationaal plan geen wet- en regelgeving is, kan de NVWA niet handhaven op het plan zelf.

Sectorpartijen hebben in het Nationaal plan ook afgesproken geen dieren te vervoeren bij een temperatuur boven de 35 graden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft al eerder aangegeven van plan te zijn deze afspraak ook in wet- en regelgeving vast te leggen. Zodra dat is gebeurd, zal de NVWA hier ook op gaan handhaven.

De Europese Commissie heeft lidstaten vorig jaar opgeroepen geen langeafstand transporten (transporten langer dan 8 uur) uit te voeren als de temperatuur boven de 30 graden Celsius is. De NVWA houdt hier dit jaar extra rekening mee bij de certificering en evaluatie van dergelijke transporten.

Bron: NVWA

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen