Nederlands rund positief op BSE

– Update 1 februari – Het blijkt om een spontane vorm van BSE te gaan die sporadisch voorkomt bij koeien, en die afwijkt van de klassieke BSE die is veroorzaakt door besmet voer. Wageningen Bioveterinary Research heeft vastgesteld dat het om de atypische variant gaat.

Maandag 30 januari is een rund positief getest op Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE), ook wel bekend als ‘gekkekoeienziekte’. Het laatste positieve geval in Nederland stamt uit 2011.  

Het betreft een kadaver waarop Rendac routinematig bemonstering uitvoert. Het dier was afkomstig van een bedrijf in Zuid-Holland dat nu geblokkeerd is. De NVWA voert bron- en contactonderzoek uit. Dit positief bemonsterde rund is niet in de voedselketen terechtgekomen, en vormt dus geen direct risico voor de volksgezondheid.

BSE is een zoönose die bij mensen de dodelijke hersenziekte variant Creuzfeldt-Jacob kan veroorzaken. Besmetting vindt plaats door consumptie van geïnfecteerde runderen. Er bestaan twee varianten van deze ziekte, waarbij verschillende scenario’s horen met betrekking tot oorzaak en gevolgen. Als bekend is welke variant het is, treft de NVWA de nodige maatregelen.

Als er meer bekend is, lees je erover op deze website.

Meer informatie

Kamerbrief BSE-positief getest rund | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen