Niet acceptabel en potentieel gevaarlijk: Activisten bezetten varkenshouderij Boxtel

De KNMvD keurt de acties van activisten in Boxtel of waar dan ook af. Inbreuk op de integriteit van stallen brengt kans op dierziekten, schade aan en stresssituaties bij de dieren met zich mee. Landbouwhuisdieren worden onder strenge regels van hygiëne, dier- en volksgezondheid en dierwelzijn gehouden. Daarover waakt de veehouder, de dierenarts en eventueel de NVWA.

Het op een onzorgvuldige of ongeoorloofde wijze binnendringen van een stal is dan ook op zijn minst zeer risicovol te noemen, nog los van de hinder, de belasting en eventuele schade  die het voor de veehouder en zijn/haar gezin oplevert. De wet- en regelgeving is er op gericht om dieren gezond, stressvrij en goed gehuisvest te houden. Daar is een stal op ingericht, daar wordt een veehouder op gecontroleerd, daar is een dierenarts bij betrokken. De KNMvD waardeert het gegeven dat mensen een specifieke mening hebben over de omgang met dieren, maar is van mening dat de discussie daarover uitsluitend plaats mag vinden in het openbare debat of via politieke besluitvorming. “Je wil het niet meemaken dat door een inbraak, al dan niet onbedoeld, een besmetting plaatsvindt,” aldus John Vonk, varkensdierenarts, ”de kans op infecties is aanwezig, zeker als er mensen uit andere landen bij zijn betrokken Samen met de NVWA wordt er een goede risico inventarisatie gedaan. De activiteit en aanwezigheid van veel, vreemde, mensen brengt in stallen grote onrust onder de dieren. Gebrek aan slaap, geen voeding, lawaai, varkens zijn daar erg gevoelig voor”. Direct na het weghalen van de actievoerders door de politie zijn dierenartsen nog diezelfde avond begonnen met de nazorg en controle op de gezondheid van de varkens. 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen