Niet meer (standaard) preventief ruimen bij vogelgriep in pluimveedichte gebieden

Het ministerie van LNV heeft het beleid van preventief ruimen van bedrijven bij vogelgriepbesmettingen gewijzigd.

  • In pluimveedichte gebieden wordt bij een uitbraak van vogelgriep afgezien van preventieve ruiming bij bedrijven in de 1 km zone rond het besmette bedrijf. In plaats daarvan worden de bedrijven in de 3 km zone rond het besmette bedrijf gemonitord en worden kadavers op deze bedrijven met hoge frequentie getest op het HPAI-virus (kadavertonmonitoring). Als er bij een vogelgriepbesmetting ongunstige omstandigheden zijn, kan het ministerie alsnog besluiten over te gaan tot preventieve ruimingen.
  • In niet-pluimveedichte gebieden is het beleid nu al dat bedrijven in de 1 km zone rond een besmet bedrijf niet preventief worden geruimd. In plaats daarvan geldt in de 3 km gebieden rond een besmet bedrijf een intensieve monitoring.
  • Voor risicovolle contacten van besmette bedrijven wordt per geval beoordeeld of wel of niet geruimd wordt.
    Het blijft van het grootste belang dat pluimveehouders elke verdenking snel melden, zoals ze dat nu ook al doen, en de hygiënemaatregelen zorgvuldig en voortdurend toepassen.
Meer informatie

Kamerbrief over aanpassing bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied

(bron: AVINED)

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen