Arboregels 2022

Wijzigingen Arbowetgeving in 2022

In 2022 zijn er enkele wijzigingen rondom de Arbowetgeving. Hieronder volgt een kort overzicht:

Inpandige rookruimtes niet meer toegestaan

Vanaf 1 januari 2022 mag je geen inpandige rookruimte meer hebben. Heb je nog wel een inpandige rookruimte dan heb je als werkgever twee opties:

  1. Maak van het bedrijf een geheel rookvrije organisatie.
  2. Houd of maak beschutte rookplekken op het eigen buitenterrein, het zogeheten bushokje. Dat bushokje moet echter wel aan eisen voldoen:
  • De beschutte rookplek mag niet op een binnenplaats geplaatst worden (dus moet volledig buiten het gebouw worden geplaatst).
  • De rookplek mag niet onder een afdakje zijn gemaakt (dus niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn).
  • De rookplek mag niet direct onder een raam liggen (dus geen overlast naar binnen geven).
  • De rookplek mag niet bij de ingang van het gebouw of een looproute daar naartoe zijn (dus geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden).
  • De rookplek mag geen fietsenhok zijn (dus geen andere functie of faciliteiten hebben, waardoor niet-rokers deze voorziening niet hoeven te betreden).

Lees hier de overheidsinformatie over de eisen aan beschutte rookplekken. Let wel: vraag instemming van de Ondernemingsraad.

Naamsverandering: Nederlandse Arbeidsinspectie

 Per 1 januari 2022 is de nieuwe naam van Inspectie SZW de Nederlandse Arbeidsinspectie. Belangrijker nog dan de naamswijziging is de recente publicatie van het Jaarplan 2022 van de inspectiedienst. Daarin is (vooral in de bijlagen) te zien welke sectoren en arbo-risico’s het komend jaar bij inspecties extra aandacht zullen krijgen.

Expertisecentrum beroepsziekten door gevaarlijke stoffen

 Uiterlijk 1 juli 2022 komt er een landelijk expertisecentrum voor stoffen-gerelateerde beroepsziekten, afgekort LEC-SB. Dit centrum gaat werkgevers en werknemers helpen bij onder andere de bewustwording van de risico’s van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het LEC-SB wordt dé autoriteit voor wie hulp of kennis over deze beroepsziekten wil krijgen of bieden. Daarnaast zal het instituut zich inzetten voor een snellere en betere signalering en gaat het een verbeterde aanpak ontwikkelen voor de preventie van beroepsziekten. Klik hier voor meer informatie.

Aanvullende RI&E (ARIE)

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de regelgeving inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen van kracht. Deze regelgeving geldt niet voor dierenartsenpraktijken, maar geldt voor bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.

Mogelijk nieuwe regelgeving

Dan zijn er nog voorstellen die vooralsnog doorgeschoven worden naar een nieuw kabinet. Denk daarbij aan:

  • Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’. De bedoeling hiervan is het versterken van de positie van de werknemer die een verzoek indient om thuis te werken. Een werkgever kan dit verzoek dan alleen maar afwijzen als hij daar zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen tegenover kan zetten. Komen de werknemer en de werkgever er niet samen uit dan kan de rechter bepalen of die belangen zwaarwegend genoeg zijn. Het voorstel moet nog door de Tweede Kamer worden behandeld.
  • Het was de bedoeling dat vanaf 1 september 2021 het advies van de bedrijfsarts leidend zou zijn bij toetsing van het re-integratieverslag. Nu is het UWV de partij die deze toetsing doet en bepaalt of er voldoende inspanningen zijn gedaan om re-integratie mogelijk te maken. Ook dit wetsvoorstel is doorgeschoven naar een volgend kabinet.
  • Er ligt een voorstel om het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht te maken. Op grond van de Arbowet is deze persoon niet verplicht, maar de Inspectie SZW heeft de aanwezigheid ervan wel jarenlang als richtlijn gehanteerd bij de inspecties.
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen