Nieuwe EU-regels over diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer

Nederlandse wetgeving binnen 3 jaar aangepast

Op 10 januari 2019 zijn de nieuwe Europese verordeningen voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer gepubliceerd. Het doel van de nieuwe regels is het verminderen van administratieve lasten, het verbeteren van de interne markt en de beschikbaarheid van diergeneesmiddelen en tot slot het tegengaan van antibioticaresistentie. Zo zal het makkelijker worden om diergeneesmiddelen uit andere lidstaten via de cascade in te zetten. Veel maatregelen op het gebied van antibioticaresistentie zijn in Nederland al doorgevoerd. De verordeningen creëren bovendien een gelijk(er) speelveld binnen de EU.

De wetgeving treedt in werking per 28 januari 2019. Vervolgens zal er een overgangstermijn zijn van 3 jaar, waardoor deze wetgeving uiterlijk per 28 januari 2022 in Nederland van toepassing zal zijn. Wat de wijzigingen exact voor dierenartsen in zullen houden wordt duidelijk als de Nederlandse wet is aangepast.

De KNMvD zal je op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

EU- verordening diergeneesmiddelen
EU-verordening gemedicineerd voer

Lees ook: artikel nieuwe diergeneesmiddelenverordening in TvD van 1 december 2018.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen