Nieuwe leden in Clusterbesturen en RvA

Met dank aan de leden met stemrecht die hun stem hebben uitgebracht, zijn er nieuwe leden gekozen voor de Clusterbesturen en de Raad van Afgevaardigden (RvA).  Er zijn 272 van de 3389 stemmen uitgebracht (8%), waarvan 2 ongeldig. Hieronder lees je de uitslag.

Kandidaten Clusterbestuur (met het aantal behaalde stemmen)


Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren
Dhr. F.M. Meulders (65 stemmen)
Blanco (11)

Clusterbestuur Paard
Mw. V.A. van Leeuwen-Beeks (31)
Blanco (6)

Clusterbestuurslid Landbouwhuisdieren
geen kandidaten aangemeld

Kandidaten RvA (met het aantal behaalde stemmen)


RvA DIMEO
Dhr. J.H.G. Goebbels (43)
Blanco (11)

RvA Gezelschapsdieren
Dhr. A. Fennema  (37)
Mw. R. Masselink-den Hollander (62)
Blanco (4)

RvA Landbouwhuisdieren
Dhr. K.H. Heijnen (27)
Dhr. J.B. Hulzing  (40)
Blanco (9)

Op grond van deze telling verwelkomen we de hieronder vermelde dierenartsen als leden van de Clusterbesturen en de Raad van Afgevaardigden.

Nieuwe Clusterbestuursleden per 10 juni 2021:

Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren: Dhr. F.M. Meulders

Clusterbestuur Paard: Mw. V.A. van Leeuwen-Beeks

Nieuwe leden RvA per 10 juni 2021:


RvA DIMEO:
Dhr. J.H.G. Goebbels

RvA Gezelschapsdieren: Dhr. A. Fennema en Mw. R. Masselink-den Hollander

RvA Landbouwhuisdieren: Dhr. J.B. Hulzing

Wij wensen de nieuwe Clusterbestuursleden en RvA-leden veel plezier en succes!

 

 

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen