Per 2024 nieuwe lijst met toegestane hobby- en huisdieren

Vanaf 2024 mogen consumenten onder andere geen chinchilla’s, servals en Russische dwerghamsters meer houden. Deze dieren staan niet op de nieuwe hobby- en huisdierenlijst (ook wel positieflijst). Op deze lijst staan de zoogdieren welke in de toekomst nog wél gehouden mogen worden in Nederland. De lijst werd op 6 juli door het ministerie van LNV in een brief aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees hieronder wat de nieuwe lijst inhoudt.  

Al langer probeert het ministerie een lijst op te stellen met welke zoogdieren in Nederland gehouden mogen worden. In 2015 werd deze zogenaamde hobby- en huisdierenlijst opgesteld. Het College van beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde echter in 2017 dat deze lijst onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd was en dus niet in werking kon treden. Voor het opstellen van de herziene lijst is een toetsingskader opgesteld door de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst. Zij hebben gekeken naar de risicofactoren voor dierwelzijn en volksgezondheid. Vervolgens heeft het Adviescollege huis- en hobbydieren de zoogdieren getoetst aan de hand van deze criteria en zijn tot de gepubliceerde lijst gekomen. 

In de nieuwe huis- en hobbydierenlijst zijn 29 diersoorten opgenomen. Het is de verwachting dat deze regeling per 1 januari 2024 in werking zal treden. Voor diersoorten die niet op de lijst vermeld staan geldt een overgangsregeling. Dat betekent dat mensen die op het moment van inwerkingtreden van deze lijst een dier hebben die niet op de lijst staat, deze mogen houden en verhandelen. Dit geldt ook voor eventuele jongen waar het dier, op het moment van inwerkingtreden, van drachtig is. Het LNV geeft aan dat de lijst een dynamisch document is. Indien wetenschappelijke inzichten veranderen, zal de lijst hierop aangepast worden. De lijst betreft enkel zoogdieren. Voor vogels, reptielen en amfibieën volgen mogelijk ook lijsten. 

Standpunt KNMvD

De KNMvD is van mening dat niet alle dieren zomaar als huisdier gehouden kunnen worden en pleitte daarom al langer voor een positieflijst voor hobby- en huisdieren. De KNMvD is dan ook blij dat er nu een lijst ligt waar een wetenschappelijk onderbouwd document aan ten grondslag ligt. De KNMvD zou hiernaast nog graag zien dat er een wetenschappelijk document komt waarin staat hoe bepaalde diersoorten gehouden dienen te worden en welke kennis en kunde eigenaren daarvoor nodig hebben. In de kamerbrief van minister Staghouwer geeft hij aan dat er op de lijst ook diersoorten staan die een complexere zorg nodig kunnen hebben. Daarom zegt hij in te zetten op maatregelen om te zorgen dat het houden van deze dieren wordt verbeterd. De KNMvD houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en houdt leden uiteraard op de hoogte. 

Bekijk de nieuwe huisdieren- en hobbylijst hier 

Download de onderbouwing van het Adviescollege hier 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen