Nieuwe regelgeving antibioticagebruik geitensector

Per 1 april 2021 wordt het wettelijk verplicht voor dierhouders met 25 of meer geiten en voor hun dierenartsen om antibioticagebruik te registreren. Ook mogen geitenhouders vanaf 1 april 2021 onder voorwaarden zelf antibiotica op voorraad hebben. Het betreft geitenhouders waarvan de geiten bestemd zijn voor de fokkerij of productie van melk of vlees.

Antibioticaresistentie

De overheid wil dat antibiotica met mate wordt gebruikt en alleen als dat echt nodig is. Verantwoord antibioticagebruik zorgt ervoor dat de ontwikkeling van antibioticaresistentie zo laag mogelijk blijft. Antibioticaresistentie is een risico voor de dieren zelf, maar ook voor de volksgezondheid.

Meer bewustwording

Het registreren van antibioticagebruik is al verplicht voor veel houders van bijvoorbeeld varkens, runderen en pluimvee. Door registratie ook voor de geitensector verplicht te stellen, kan het antibioticagebruik in deze sector worden bijgehouden. In andere sectoren heeft dit geleid tot meer bewustwording bij dierhouders en dierenartsen over verantwoord antibioticagebruik. En ook een enorme verlaging van het antibioticumgebruik.

Registratie door geitenhouders

Als de geiten antibiotica krijgen voorgeschreven of toegediend, moeten geitenhouders met 25 of meer geiten (ten behoeve van de fokkerij of productie van melk of vlees) in een aangewezen databank gegevens over de diersoort en de aantallen dieren melden. Dit kunnen zij doen door de databank te machtigen. De databank haalt dan de diergegevens uit het I&R-systeem als de geitenhouder daar de diergegevens heeft doorgegeven.

Registratie door dierenartsen

Dierenartsen moeten gegevens melden over het diergeneesmiddel dat is afgeleverd of toegepast en de dieren waarbij dit middel is toegepast. Zij doen dit in dezelfde databank als waarin de houder de melding doet over de diersoort(en) en de aantallen dieren. Dierenartsen moeten deze gegevens binnen 2 weken melden nadat zij het middel hebben afgeleverd of toegepast.

Bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan

Wanneer een dierhouder 25 of meer geiten houdt voor melk- of vleesproductie of fokkerij, moet een dierenarts een bedrijfsbehandelplan (BBP) en bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opstellen. Het BBP en BGP dragen bij aan verantwoorde toepassing van antibiotica en aan vermindering van antibioticagebruik bij dieren.

Aan te wijzen databank

Er zijn 2 partijen die de aanwijzing als databank hebben aangevraagd. Hier kunnen geitenhouders en dierenartsen de dieraantallen en het antibioticagebruik registreren. Dit zijn Platform Melkgeitenhouderij en IKB Nederland. Geitenhouders kunnen zelf kiezen bij welke databank zij hun gegevens invoeren.

Zelf antibiotica op voorraad hebben

Geitenhouders met 25 of meer geiten ten behoeve van de fokkerij of productie van melk of vlees mogen vanaf 1 april 2021 zelf bepaalde antibiotica op voorraad hebben en toedienen. Zij moeten daarvoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De geitenhouder maakt samen met de dierenarts die de zorg verleent een schriftelijke overeenkomst (een-op-eenrelatie), het BGP en het BBP.
  • De dierenarts bezoekt eens per 3 maanden de houderij en maakt hiervan een verslag.
  • De dierenarts evalueert jaarlijks met de geitenhouder het BGP, BBP en de gezondheidssituatie op het bedrijf.
Brief naar geitenhouders

Alle geitenhouders met 25 of meer geiten ten behoeve van de fokkerij of productie van melk of vlees hebben rond 26 maart 2021 een brief over de nieuwe verplichtingen ontvangen. 

Meer informatie

Geitenhouders en dierenartsen kunnen voor meer informatie terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zij kunnen kijken op www.rvo.nl/antibiotica of telefonisch contact opnemen via 088 042 42 42 (lokaal tarief).

Voor informatie over de aanmelding bij de aangewezen databank neem je contact op met Platform Melkgeitenhouderij of IKB Nederland.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen