Nieuwe regelgeving I&R hond: wat gaat er veranderen?

De KNMvD is een belangrijke overlegpartner van de overheid. Ook als het gaat om de nieuwe regelgeving I&R hond. De conceptregelgeving ligt nu ter consultatie voor aan alle belanghebbenden. De KNMvD geeft nog een officiële reactie op de consultatie en jij hebt als dierenarts tot 19 augustus de gelegenheid om individueel te reageren via: https://www.internetconsultatie.nl/identificatieregistratiehonden

Wat gaat er veranderen (op hoofdlijnen)?

 • Het EU-dierenpaspoort wordt verplicht voor alle (nieuw geboren en geïmporteerde) honden, dus ook wanneer een hond niet de grens overgaat.
 • De eerste houder van een hond (fokker, importeur, eigenaar van hond met onbekende herkomst) moet zich (eerst) registreren bij de overheid. Zij ontvangen hierbij een houdersnummer.
 • Alleen geregistreerde chippers en dierenartsen mogen chips bestellen (geen tussenhandel meer mogelijk).
 • Een dierenarts kan alleen chips en paspoorten bestellen op het (praktijk)adres wat in het diergeneeskunderegister geregistreerd staat!
 • De geregistreerde chipper of dierenarts chipt het dier en logt vervolgens in bij een databank. Daar koppelt hij het chipnummer aan het houdersnummer. De chipper of dierenarts vermeldt hierbij zijn eigen registratienummer (CIBG).
 • De dierenarts die een EU-dierenpaspoort uitgeeft, logt in bij een databank. Hij koppelt vervolgens het paspoortnummer aan het chipnummer.
 • De eerste houder van een hond vult de registratie van de hond aan met de geboortedatum en het chipnummer van het moederdier.
 • Wanneer 1) een hond wordt geïmporteerd, of 2) een eigenaar een hond verkrijgt zonder chip en/of registratie, geldt een afwijkende procedure. In deze gevallen doet een dierenarts de volledige registratie. Een hond zonder chip moet alsnog worden gechipt, en dit mag dus alleen door een dierenarts worden gedaan. De dierenarts moet in deze situatie de geboortedatum van de hond controleren en eventueel schatten en registreren. En een paspoort afgeven indien deze ontbreekt. In deze situatie is de bevoegdheid van het chippen bewust tot dierenartsen beperkt. Omdat het proces van chippen en registreren in deze situatie om handelingen vraagt die alleen een dierenarts kan uitvoeren. Zoals het controleren/bepalen van de leeftijd van de hond, het eventueel afgeven van een paspoort en het checken van de echtheid van geregistreerde vaccinaties.

Wat vindt de KNMvD?

 • De KNMvD is groot voorstander van de nieuwe regelgeving omdat dit zorgt voor betere borging van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid. Ook kan het bijdragen aan minder misstanden in illegale hondenhandel. Bovendien kan een sluitende I&R van doorslaggevende betekenis zijn in meerdere dossiers waar de KNMvD zich al jaren mee bezighoudt (bv. dierenmishandeling, hondenbeten).
 • De KNMvD pleit (nog steeds) voor het alleenrecht voor dierenartsen om te chippen. Behalve dat het inbrengen van een chip feitelijk een diergeneeskundige handeling is, zijn er handelingen binnen het proces die uitsluitend door een dierenarts mogen en kunnen worden uitgevoerd (afgeven paspoort, vaccineren, inschatten leeftijd). Dit betekent dat alleen dierenartsen in staat zijn om van A tot Z te waarborgen dat illegale praktijken zoveel mogelijk worden tegengegaan. De dierenarts is dé expert en autoriteit op het gebied van I&R hond.
 • De KNMvD vindt dat er bij de verplichting van een Europees paspoort een (maximale) termijn hoort (bv. binnen x weken na geboorte). Hier voorziet de regelgeving op dit moment nog niet in. Zonder een termijn is het voor dierenartsen onmogelijk om diereigenaren op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en is handhaving door toezichthouders moeilijker.

Roept de nieuwe regelgeving vragen bij je op? Als KNMvD-lid kun je voor antwoorden terecht bij Conny van Meurs.

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen