Nieuwe werkwijze meldingen blauwtong

Veehouder en praktiserend dierenarts hoeven bij een verdenking van blauwtong geen dierziektemelding meer te doen bij de NVWA.

  • De praktiserend dierenarts brengt een bezoek aan de locatie en neemt EDTA bloedmonsters van de zieke dieren.
  • De praktiserend dierenarts vult het digitale monsternameformulier in (wur.nl/formulierblauwtong) en stuurt de monsters naar het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR).
  • Het ontvangen monsternameformulier wordt als verdenking blauwtong geregistreerd door de NVWA.
  • Na afronding van het onderzoek door WBVR, deelt WBVR de uitslag met de praktiserend dierenarts en NVWA.
Kosten bezoek practicus

De kosten van het bezoek van de practicus voor monstername en het verzenden van de monsters zijn voor de dierhouder. De kosten van het onderzoek worden vanuit het diergezondheidsfonds betaald.

Uitzonderingen

Uitzondering hierop zijn meldingen van verdenking blauwtong bij alpaca’s, lama’s, commerciële geitenbedrijven en dierentuindieren. Hiervoor dient nog steeds een dierziektemelding bij de NVWA gedaan te worden via het Landelijk meldpunt dierziekten.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen