De regelgeving op het gebied van stralingsbescherming is vanaf 6 februari 2018 veranderd. Het Besluit stralingsbescherming wordt vervangen door het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Wat is er veranderd?
Eerder werd er gebruik gemaakt van meldingen en vergunningen voor röntgentoestellen. Het oude indelingscriterium voor de verplichting tot het maken van een melding of vergunning op basis van maximale hoogspanning van een röntgentoestel, vervalt. Vanaf 6 februari geldt voor het gebruik van een röntgentoestel de verplichting tot registratie of vergunning. De registratie vervangt de oude meldplicht. Met deze nieuwe regelgeving ontvangt men na een registratie of vergunning aanvraag expliciete toestemming van de ANVS om de werkzaamheden met straling uit te mogen voeren.

Wanneer registreren of vergunning aanvragen?
Registratie:
– Bij gebruik van een röntgentoestel met verticaal neerwaarts gerichte bundel met vast focus-film afstand, voor diagnostiek bij dieren, op een vaste locatie
– Bij gebruik van een röntgentoestel voor tandheelkundige diagnostiek bij dieren op een vaste locatie

Vergunning:
– Bij gebruik van een röntgentoestel voor therapie bij dieren
– Bij gebruik van een röntgentoestel die niet in voorgaande rubrieken valt (zoals bijvoorbeeld een mobiel röntgentoestel)

Heeft u een mobiel röntgentoestel met een maximale hoogspanning van 100 kV, dan moet de oude melding omgezet worden naar een vergunning. Bij gebruik van meerdere röntgentoestellen bepaalt de zwaarste categorie die u gebruikt, of u een registratie of vergunning moet aanvragen. Heeft u bijv. een tandheelkundige röntgen en een mobiel röntgentoestel, dan moet u een vergunning aanvragen voor alle toestellen.

Twee jaar overgangstermijn
Veel dierenartsen zullen de melding van hun toestel moeten omzetten naar een registratie. Wanneer omzetting voor uw röntgentoestel nodig is, moet de nieuwe registratie of vergunning vóór 6 februari 2020 zijn aangevraagd. Voor een registratie zijn meer gegevens nodig dan voor de eerdere melding nodig was. Houdt er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag minimaal 14 weken kan duren.

Stralingsdeskundigen in de praktijk
De dierenartsen met een certificaat stralingsbescherming heten in de nieuwe regelgeving toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS). De TMS houdt lokaal toezicht op het werken met straling. Dierenartsen moeten een toepassingsgerichte opleiding ‘TMS voor Diergeneeskunde’ volgen. Dit geldt alleen voor dierenartsen die nog geen opleiding hebben gevolgd. Bestaande diploma’s blijven geldig. De TMS moet wel toepassingsgerichte nascholing en voorlichting volgen en dit documenteren.

Waar vind u meer informatie?
In het dossier ‘Röntgen’ van de KNMvD vind u meer informatie als ook factsheets en een stappenplan voor dierenartsen.
De ANVS geeft ook uitgebreide informatie op www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-stralingsbescherming