Nieuwe zzp-modelovereenkomsten

Zzp’ers kunnen op basis van nieuwe modelovereenkomsten blijven werken als zelfstandige. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen af te dragen. Onlangs keurde de Belastingdienst de overeenkomsten, voorgelegd door de KNMvD in samenwerking met VvAA, voor dierenartsen goed.

 Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen opdrachtgever en zzp’er op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen.

De Belastingdienst gaf zijn positieve oordeel over de nieuwe modelovereenkomsten voor dierenartsen voor een nieuwe periode van vijf jaar. De nieuwe modelovereenkomsten zijn geldig tot 7 februari 2027.

Wanneer nieuwe modellen gebruiken?

De nieuwe overeenkomsten lijken sterk op hun voorgangers. Het belangrijkste verschil is een verdere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er om cliënten of personeel van de (voormalige) opdrachtgever te werven. Ons advies is nieuwe samenwerkingen vast te leggen op basis van de nieuwe overeenkomsten. Deze hebben immers het ‘stempel van de Belastingdienst’. Bij lopende samenwerkingen, zeker in het geval van een beperkte resterende looptijd, is het niet strikt noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten. Al geeft dit uiteraard wel meer zekerheid.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen