Novaderma

Noot
In tegenstelling tot eerdere berichten hoeven bij het voorschrijven en afleveren van Novaderma GEEN Nederlandtalige etiketten en of bijsluiter te worden bijgevoegd! De rest van de administratieve voorschriften blijven wel van kracht.

Hartelijk dank voor de scherpe collega´s in het veld die ons hier op hebben gewezen.

Naar aanleiding van een aantal vragen van collega’s vanuit het veld bleek er onduidelijkheid te bestaan over het voorschrijven en afleveren van het product Novaderma door dierenartsen.

Novaderma is een in Duitsland apotheekplichtig diergeneesmiddel voor hyperkeratotische huidaandoeningen. In Nederland wordt het ingezet om onaanvaardbaar lijden van rundvee te voorkomen bij bijvoorbeeld teenpuntnecrose en slecht genezende witte lijn defecten.

In Nederland is Novaderma niet geregistreerd, maar omdat er geen alternatief voorhanden is mag het bij onaanvaardbaar lijden worden voorgeschreven en ingezet volgens de cascaderegeling. Vanzelfsprekend zal dit door ons als dierenarts netjes moeten worden onderbouwd en geadministreerd.

Veehouder en klauwbekapper

De onduidelijkheid in het veld was uiteindelijk terug te voeren op de wetstekst dat ´in afwijking van het eerste lid de dierenarts het diergeneesmiddel onder zijn verantwoordelijkheid door iemand anders kan laten toepassen´.

Dit betekent dat wij (bij onaanvaardbaar lijden, geen vergund middel beschikbaar) als dierenartsen het middel mogen voorschrijven en afleveren aan de veehouder, waarbij het middel uiteraard gebruikt dient te worden conform voorschrift. Wie de handeling van het gebruik  uiteindelijk op het bedrijf uitvoert (de veehouder zelf of bijvoorbeeld de klauwbekapper) doet in deze minder ter zake.

Met betrekking tot het voorschrijven kunnen we nog melden dat in afstemming met de NVWA een middel dat via de cascade wordt ingezet mag worden opgenomen in het bedrijfsbehandelplan van het betreffende bedrijf (BBP).

Graag wel met de aanduiding ´cascade´ en uiteraard mits er verder aan alle administratieve verplichtingen wordt voldaan.

Randvoorwaarden bij het voorschrijven en afleveren volgens de cascaderegeling:

  • De eisen voor administratie van de dierenarts zoals weergegeven in de regeling diergeneeskundigen (diagnose, de diergeneeskundige motivering voor de toediening van het diergeneesmiddel, de geadviseerde wachttermijn, etc, etc)
  • De geadviseerde wachttermijn in Duitsland is vastgesteld op 1 dag voor de melk en 1 dag voor het vlees en kan in Nederland worden overgenomen. Let er wel op dat de wachttijd pas ingaat op het moment dat het verband wordt verwijderd! (NVWA krijgt af en toe melding dat er residuen van salicylaat in melk worden aangetroffen en dan is Novaderma één van de ´verdachten´)
  • De dierenarts blijft verantwoordelijk voor het met regelmaat evalueren van het gebruik.
  • Er mag géén reclame voor het middel worden gemaakt (bijvoorbeeld in een nieuwsbrief).

N.B. Overigens hebben we bij navraag van bovenstaande NVWA ook gewezen op het vrij verkrijgbaar lijken te zijn van Novaderma via de diverse online aanbieders.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen