NVWA scherpt certificering voor transport van licht zieke en gewonde dieren aan

Dieren die licht gewond of ziek zijn, en waarvoor het vervoer mogelijk extra lijden veroorzaakt, worden per 3 april 2023 niet meer gecertificeerd door de NVWA-dierenarts. Reden voor deze aanscherping is voortschrijdend inzicht en nieuw wetenschappelijk onderzoek rondom transport en dierenwelzijn van varkens en runderen.

De NVWA ziet dat de sector op diverse locaties onvoldoende kritisch kijkt naar de transportwaardigheid van dieren die zij willen vervoeren naar het buitenland. Deze aanscherping moet ervoor zorgen dat het risico op inbreuk van dierenwelzijn tijdens het transport wordt verlaagd.

Impact

De grootste impact van de aanscherping wordt verwacht voor de afvoer van melkkoeien, bestemd voor een buitenlands slachthuis. Er zullen minder melkkoeien gecertificeerd worden die licht gewond of ziek zijn. De verwachting is dat er weinig verandert voor het vervoer van varkens. Dat blijft onder voorwaarden mogelijk, omdat de nieuwe inzichten hier niet leiden tot een andere uitkomst van de beoordeling van deze dieren sinds ingebruikname van de Europese richtsnoeren in 2021.

Europese richtsnoeren

Om de geschiktheid van dieren voor vervoer te bepalen hebben Europese transportorganisaties, dierenrechtenorganisaties en de Federatie van Dierenartsen richtsnoeren opgesteld. Deze richtsnoeren dienen sinds 2021 als basis voor de beoordeling van transportwaardigheid. Ondanks deze richtsnoeren en de inzet van een tweede toezichthouder bij de gezondheidscertificeringen van hoog-risicodieren neemt het aantal meldingen over vooral niet-transportwaardige runderen niet af.

De NVWA concludeert dat haar dierenartsen op basis van alleen de Europese richtsnoeren op dit moment onvoldoende kunnen vaststellen dat de geconstateerde afwijkingen bij de licht gewonde of zieke dieren tijdens het transport wel of geen extra lijden zullen veroorzaken. Daarmee kunnen zij onvoldoende voldoen aan de zorgplicht die zij hebben volgens de Wet dieren.

Verantwoordelijkheid sector

De NVWA-dierenarts beoordeelt alleen dieren waarvan de sector zelf heeft vastgesteld dat deze geschikt zijn voor het voorgenomen transport. Naast een goede voorselectie van de dieren verwacht de NVWA van de sector dat de omstandigheden tijdens de gezondheidscertificering zodanig zijn dat de NVWA-dierenarts goed zicht heeft op alle dieren die onderdeel zijn van de te certificeren groep. De werkwijze van de NVWA is altijd in te zien in de werkvoorschriften.

Werkvoorschrift welzijn tijdens vervoer van gewervelde dieren | Voorschrift | NVWA

Het toezicht op dierenwelzijn tijdens transport wordt continu ontwikkeld, onder andere aan de hand van recente wetenschappelijke inzichten op dit gebied. De aanpak richt zich op de gehele vleesketen waarbij ook voor de sector een belangrijke rol is weggelegd. De huidige aanscherping ondersteunt de NVWA-dierenartsen om een betere beoordeling te kunnen doen of een dier op transport naar het buitenland mag of niet. Bij twijfel wordt een dier niet vervoerd.

Vragen?

www.nvwa.nl/over-de-nvwa/contact

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen