Onderweg naar een nieuw contributiestelsel

Eén van de aandachtspunten in het KNMvD-beleidsplan 2021-2025 is een vereenvoudigd contributiestelsel. Voor dat doel is begin dit jaar een ‘taskforce contributiestelsel’ aan de slag gegaan, bestaande uit de leden Reinard Everts, Mark Meijer en Bob Carrière. Vanuit het bureau van de KNMVD zijn Saskia Voskamp, Conny van Meurs en Cora van Hattem betrokken. Caroline Emmen en Carmen de Jonge vanuit Wissenraet Van Spaendonck hebben het geheel begeleid.

Representatieve uitslag

Tegelijk met de oprichting van de taskforce is op 25 februari een ledenonderzoek gedaan. Want om een visie te ontwikkelen op een nieuw contributiestelsel, moet je eerst weten hoe leden de dienstverlening van de vereniging waarderen en of daarin ook verschillen in ledengroepen zitten. Daarom is gekozen voor een vrij breed ledenonderzoek. We kregen een respons van 24%, wat een representatieve uitslag is. Dit heeft ons meteen ook inzicht gegeven in hoeverre de activiteiten en diensten van de KNMvD aan de wensen van de leden voldoen.

Wat vinden de leden?

De respondenten zien de vereniging als professioneel en deskundig. Verbeterpunten zijn:

 • Een heldere koers varen en meer invloed uitoefenen.
 • De zichtbaarheid verbeteren in de belangenbehartiging. De vereniging mag standpunten
  steviger neerzetten en ook een mening hebben over dierenwelzijn.
 • Op het gebied van belangenbehartiging vinden de leden alle genoemde onderwerpen relevant. Maar liefst 85% vindt branche-relevante onderwerpen zeer relevant.
 • Het stimuleren/faciliteren van samenwerking en verbinding tussen dierenartsen zien leden als belangrijk voor de toekomst.
 • De kwaliteit van de dienstverlening is veruit het belangrijkste voor de leden (en niet ‘het geven van korting’). Wel blijken veel diensten onbekend of niet gebruikt.
 • Leden vinden het faciliteren van nascholing en meer informele,- en netwerkbijeenkomsten van belang.
 • Leden beoordelen het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en de nieuwsbrief goed.
  Contact via WhatsApp is nog relatief onbekend. Wel geeft 25% aan via WhatsApp in contact te willen komen met de vereniging. Hier zit dus wel potentie in.
 • 63% van de leden vindt de contributie van de vereniging te hoog. Opvallend is dat 68% van de practici ondernemers, eigenaren en ZZP’ers de contributie te hoog vinden en 59% van de practici in loondienst. Het merendeel van de leden (58%) vindt dat de hoogte van de contributie naar rato van gebruik moet worden vastgesteld.
Focus op overzichtelijkheid

In drie sessies heeft de taskforce vele (financiële) data en analyses met elkaar gedeeld en onderzocht wat de leden van belang vinden. In de discussies zijn diverse perspectieven aan bod gekomen. Dit heeft geleid tot verhelderende inzichten en ook aanbevelingen in de dienstverlening. Dit is verwerkt in een advies aan het bestuur voor een overzichtelijke contributiestructuur, waarbij het gelijk duidelijk is wat je moet betalen.

Wat kun je verwachten?

Na de zomer zal er een bestuursbesluit zijn en volgt naar verwachting meer informatie over de nieuwe tarieven. Je krijgt als lid persoonlijk bericht. Ook zullen we niet-leden attenderen op het nieuwe contributiestelsel. We streven ernaar om met het ingaan van het nieuwe contributiejaar alles zo ingericht te hebben, dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Heb je voor die tijd vragen of wil je iets delen, neem dan contact op met Conny van Meurs, veterinair beleidsmedewerker.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen