Onderzoek naar ervaringen met corona-steunmaatregelen

Heeft u als dierenarts-ondernemer gebruik gemaakt van de corona-steunmaatregelen zoals NOW en/of TVL? Wat zijn uw ervaringen hiermee en komen die overeen met die van andere ondernemers (ook uit andere branches)?

Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) en USBO-Advies, vanuit de Universiteit Utrecht, voeren in opdracht van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) een onderzoek uit naar corona-steunmaatregelen in het bedrijfsleven.

Daarbij onderzoeken zij welke lessen te trekken zijn voor toekomstige regelgeving als het gaat om toegepaste wetgevingsprincipes en instrumenten rond werkbaarheid en regeldruk. Het onderzoek bestrijkt verschillende maatregelen, waaronder de NOW, TOGS en TVL.

Het perspectief vanuit (MKB-)ondernemers en zelfstandigen speelt daarin een belangrijke rol. Men hoort ook graag de ervaringen van dierenartsen.

Focusgroepen

Als onderdeel van dit onderzoek worden focusgroepen georganiseerd, om te achterhalen wat de ervaringen zijn van de doelgroep(en) van iedere maatregel. Voor elke maatregel is er één focusgroep met 5 à 6 ondernemers vanuit verschillende sectoren. In de focusgroepen wordt eerst breed uitgevraagd wat de ervaringen van de deelnemers met de procedure van de maatregel zijn.

Daarna vraagt men gericht door op ervaringen bij:

  • Regeldruk: middelen, tijd, moeite en energie om gebruik te maken van de regeling;
  • Werkbaarheid: begrijpelijkheid, toegankelijkheid, communicatie en doorlooptijd van de procedures van de regeling.

Interesse?

De onderzoekers gaan graag met u in gesprek over uw ervaringen met de steunmaatregelen. U kunt dus alleen deelnemen aan de focusgroep als sinds maart 2020 één of meerdere keren een beroep heeft gedaan op één of meerdere steunmaatregelen. Ook als uw aanvraag niet succesvol was nodigen zij u graag uit.

Het is een bijeenkomst met 4 à 5 andere ondernemers van ca. 1,5 uur, online via Microsoft Teams. Voorafgaand aan focusgroep ontvangt u specifieke gesprekspunten zodat u weet wat er wordt verwacht tijdens het gesprek.

De focusgroepen zijn gepland op:

  • Di 14 September tussen 12:00-13:30
  • Ma 20 September tussen 12:00-13:30
  • Ma 21 September tussen 12:00-13:30

Aanmelden

Aanmelden kan bij Sander Geurts van AEF (s.geurts@aef.nl), met opgave van voor welke datum u zich wilt aanmelden en welke steunmaatregelen u heeft aangevraagd/ontvangen.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen