Code voor de dierenarts

In de Code voor de Dierenarts zijn gedragsregels opgenomen die de leidraad vormen voor wat verstaan wordt onder maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid binnen de beroepsgroep. Niet alleen betreffen deze de onderlinge collegiale verhoudingen, maar ook het functioneren van de dierenarts in de maatschappij. Op de naleving van de Code voor de Dierenarts wordt toegezien door de Ereraad van de KNMvD.

De Code voor de Dierenarts is in 2022 herzien. Lees daar hier meer over.