Onderzoek naar zoönosen in de vleesvarkenshouderij

In januari 2024 starten het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een onderzoek naar zoönotische ziekteverwekkers in de vleesvarkenshouderij. Eerder zijn in soortgelijke onderzoeken veehouderijen met onder andere leghennen, melkvee en schapen onderzocht. In 2013/2014 is eerder eenzelfde onderzoek bij vleesvarkens uitgevoerd.

Het voornaamste doel van het onderzoek is het verzamelen van up-to-date informatie over welke zoönotische ziekteverwekkers vleesvarkens bij zich dragen. Daarnaast wordt onderzocht of veehouders, medewerkers en gezinsleden deze ziekteverwekkers ook bij zich dragen. Tenslotte wordt gekeken naar risicofactoren, zodat ingeschat kan worden hoe deze infecties voorkomen en bestreden kunnen worden.

Via een steekproef worden 200 bedrijven met vleesvarkens geselecteerd voor het onderzoek. Inspecteurs van de NVWA bezoeken deze bedrijven in 2024 en 2025 en verzamelen mestmonsters, stofmonsters met veegdoekjes en speekselmonsters met kauwtouwen in de stal(len). Samen met de veehouder wordt een vragenlijst ingevuld over het bedrijf. De monsters worden onderzocht op de aanwezigheid van Campylobacter, C. difficile, ESBL-producerende E. coli, hepatitis E, MRSA, Salmonella, STEC, Streptococcus suis en Yersinia.

Het RIVM vraagt veehouders, gezinsleden en medewerkers van deze bedrijven of zij ook willen deelnemen aan het onderzoek bij mensen. Deelnemers wordt gevraagd om een ontlastingsmonster en een neusswab af te nemen en op te sturen. Hierin wordt onderzocht of de hier boven genoemde bacteriën en virussen ook bij mensen op het bedrijf voorkomen.

De veehouders ontvangen, indien gewenst, de uitslagen van de onderzoeken op hun bedrijf. De uitslagen van deze onderzoeken hebben géén consequenties voor de onderzochte varkens of de deelnemende bedrijven.

Vragen?
Voor eventuele vragen kun je mailen naar slbh@rivm.nl.
Meer informatie en rapporten over de eerdere onderzoeken vind je op www.rivm.nl/zoonosen/surveillance-landbouwhuisdieren

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen