Onderzoekers willen vaccin tegen vogelgriep testen

De Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research overleggen over een vaccinproef om vogelgriep tegen te gaan. Dat kondigt demissionair landbouwminister Carola Schouten aan in een Kamerbrief waarin ze antwoord geeft op vragen over het vaccineren tegen dierziekten.

In de Kamerbrief geeft Schouten aan dat de veehouderijsector al veelvuldig gebruikmaakt van vaccinaties om de dieren te beschermen tegen dierziekten. Daarnaast zijn er de categorie A-ziekten, besmettelijke ziekten die niet voorkomen in de Europese Unie of die vanwege hun grote gevolgen direct moeten worden bestreden. Voor Newcastle disease bij pluimvee is vaccinatie in Europa verplicht, net als tegen Q-koorts bij geiten en schapen en rabiës bij honden.

Verplichte vaccinatie tegen mond-en-klauwzeer of klassieke varkenspest is nu niet aan de orde omdat deze ziekten niet voorkomen in Europa. Afrikaanse varkenspest komt wel voor, maar daartegen is geen geschikt vaccin voorhanden.

Ook tegen vogelgriep bestaat nog geen vaccin, maar dit is wel in ontwikkeling. Over de randvoorwaarden van het vaccineren tegen vogelgriep is de minister in overleg met de pluimveesector en de Dierenbescherming. Daarnaast is er de inzet van de Europese Unie om de mogelijkheden van vaccinatie te verkennen.

Overleg over vaccinproef vogelgriep

Volgens Schouten zijn onderzoekers van de Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) momenteel in overleg over een vaccinproef. Daarin zou een vaccin moeten worden getest dat de verspreiding van het hoogpathogene H5N1-virus moet tegengaan.

Deze proef wordt onder gecontroleerde (high containment-)omstandigheden uitgevoerd. Daarvoor heeft WBVR de benodigde faciliteiten met een extreem hoge mate van bioveiligheid. Dat voorkomt dat het hoogpathogene virus tijdens de proef kan ontsnappen.

De vaccinproef heeft nog goedkeuring nodig van de Centrale Commissie Dierproeven. Daarnaast kijkt Nederland samen met Frankrijk nog naar andere opties van een proef met een vaccin tegen de hoogpathogene vogelgriep. In het eerste kwartaal van 2022 volgt nadere informatie over de voortgang van de proef.

Bron: Nieuwe Oogst

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen