In de uitzending van AVROTROS ‘opgelicht’ van 15 mei om 21.45 uur is aandacht geschonken aan malafide hondenhandel. De KNMvD waardeert de aandacht en het aan de kaak stellen van deze misstanden. Voor het welzijn van dieren en de daarmee gepaard gaande oog voor gezondheidsaspecten (bijvoorbeeld de risico’s voor rabiës door illegale import) is dat alleen maar toe te juichen.

De uitzending laat ook zien dat de aanschaf van een dierenpaspoort, als men in het bezit is van een CIBG-registratienummer van een dierenarts, relatief eenvoudig is. Die bestelling is verricht en uitgevoerd via de webshop van de KNMvD. Het incident is gemeld bij de NVWA. Als uitgever zijn we wettelijk verplicht te controleren en bij te houden of paspoorten alleen aan dierenartsen worden verstrekt. Dat doet de KNMvD. Daarvoor hebben we een UDN (uniek dierenartsnummer) of CIBG-registernummer nodig. Daarnaast is het gangbare procedure de paspoorten uitsluitend naar een bekend afleveradres te sturen, een adres dat correspondeert met de gegevens van het KNMvD-CRM. Daarmee is in principe en indien nodig, een uitgegeven en genummerd paspoort altijd te traceren bij de betreffende dierenarts. Dat laatste is onvoldoende gebeurd, wij betreuren dat. De procedures zijn inmiddels aangescherpt, zo volgt de KNMvD vanaf nu het 4-ogen principe en vorderen we de paspoorten bij de AVRO terug. Ook is de mogelijkheid om te bestellen aangepast.

De KNMvD volgt voor de levering van dierenpaspoorten de ‘Regeling handel levende dieren’ deze regeling in ingesteld om malafide handel te bemoeilijken. In mei 2017 is door de toenmalige Staatsecretaris van Landbouw nog een aantal aanvullende maatregelen toegezegd. Deze zijn echter nog niet (allemaal) in werking getreden.
De nummers van BIG-geregistreerde artsen of Diergeneeskunderegister-geregistreerde dierenartsen zijn overigens voor alle Nederlanders eenvoudig te vinden, dat is een deel van de clou van die registers: dat je kunt zien als burger of de arts die je behandeld wel geregistreerd is.

Een los blanco dierenpaspoort heeft op zich weinig waarde. Het is pas een geldig reisdocument als een dierenarts het (correct) invult. Een bonafide NL dierenarts zal dan ook zomaar geen blanco paspoorten bestellen, weggeven dan wel invullen. Het paspoort is een reisdocument met betrekking tot inentingen. Het is geen, door potentiele kopers misschien wel als zodanig beschouwd, middel om de afkomst en de gezondheid van een dier te bewijzen.

Naast het misbruik van paspoorten is de KNMvD zeer bezorgd om het misbruik van identificatiechips. Dat zijn de officiële bronnen waarop onder normale omstandigheden registratie en (buitenlandse) afkomstgegevens van het betreffende dier staan. Chips zijn relatief makkelijk te verkrijgen en te verwijderen. De KNMvD pleit ervoor deze verstrekking onder te brengen bij de Raad van Beheer of toe te wijzen aan dierenartsen.

Het gebruik van een naam en CIBG/UDN van een dierenarts door personen die geen dierenarts zijn is overigens strafbaar op basis van de Wet Dieren.