Ontwikkeling monitorings- en benchmarksystematiek Zorg Jonge Dieren

Het verbeteren van dierenwelzijn en diergezondheid en daarmee het verminderen van uitval (sterfte), heeft de continue aandacht van de veehouder. Om de veehouder hierbij te helpen, hebben de melkvee-, varkens- en melkgeitensector aan de SDa gevraagd een onafhankelijke monitorings- en benchmarksystematiek voor de zorg van jonge dieren te ontwikkelen. Het ministerie van LNV ondersteunt deze vraag.

De SDa heeft in samenspraak met de hierboven genoemde sectoren een projectplan opgesteld voor de ontwikkeling van een diersoort specifieke systematiek waarbij de focus ligt op:

  • Monitoring: het verkrijgen van een objectief beeld van de zorg voor jonge dieren in de drie bovengenoemde sectoren.
  • Benchmarking: het kunnen vergelijken door individuele veehouders van hun eigen prestaties met de prestaties van collega veehouders, zodat zij op basis daarvan zo nodig maatregelen kunnen nemen om de zorg te verbeteren

Het project is in november 2022 van start gegaan en duurt drie jaar. Het ministerie van LNV financiert de uitvoering van dit plan.|

(www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl)

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen