Ontwikkelingen beleid HPAI, IBR/BVD en AVP

Minister Adema van LNV informeerde de Tweede Kamer begin september over een aantal wijzigingen in het beleid rondom een aantal dierziekten:

Vogelgriep (HPAI)

Voor Vogelgriep (HPAI) wordt vanaf nu, op een case by case basis, afgezien van preventief ruimen bij een uitbraak, dit beleid wordt voorlopig vervangen door een intensieve kadavertonbemonstering van bedrijven in de 3 km-zone. Het streven is zo min mogelijk gezonde, niet-besmette dieren te ruimen en dit is een volgende stap in die richting. Het blijft van het grootste belang dat pluimveehouders en dierenartsen elke verdenking snel melden, zoals ze dat nu ook al doen, en de hygiënemaatregelen zorgvuldig en voortdurend toepassen.

IBR/BVD

Voor de bestrijding van IBR/BVD wordt een wettelijke regeling opgesteld die per 1 juli 2024 in werking zal treden. De bestrijding van IBR en BVD wordt daarmee op termijn wettelijk verplicht voor alle rundveehouders in Nederland. Dit is noodzakelijk om vrij te worden van deze ziekten en een vereiste om voor een EU-vrijstatus voor IBR en BVD in aanmerking te komen. Over de inhoud van de regeling zal worden gecommuniceerd zodra die vastgesteld is.

AVP

Wat betreft de insleep van AVP schatten deskundigen het risico op introductie in gehouden varkens in het komende jaar in als klein. Het areaal besmet gebied in Europa is toegenomen, voor zowel gehouden varkens als wilde zwijnen. Dat maakt dat de kans dat mensen die met besmette dieren of besmette producten in aanraking zijn geweest en naar Nederland terugkeren of reizen groter. Hierdoor is de kans dat zij het virus mee naar Nederland nemen ook iets groter. Echter blijft de kans dat dit gebeurt in absolute zin klein. Ten aanzien van het risico op introductie van AVP in wilde zwijnen zien de deskundigen een vergelijkbaar risico (klein) als het gaat om een introductie van AVP via bijvoorbeeld meegebrachte besmette vleesproducten. Het risico dat er insleep van AVP via natuurlijke migratie van wilde zwijnen naar Nederland optreedt, is momenteel verwaarloosbaar klein.

Meer informatie

Brief LNV: Aanpassing beleid bestrijding hoogpathogene vogelgriep in pluimveedicht gebied en andere onderwerpen diergezondheid

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen