Opiniebijdrage: Waar is het dier in het landbouwplan?

Misschien is het voor de dieren in de veehouderij wel een geluk bij een ongeluk, dat het landbouwakkoord is geklapt. Want het conceptakkoord miste een convenant dierwaardigheid in de landbouw. Prof. dr. Arjan Stegeman (Hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, Faculteit Diergeneeskunde), prof. dr. Merel Langelaar, (Hoogleraar One Health governance, Faculteit Diergeneeskunde) en Sophie Deleu (voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde) schreven  hierover een opiniebijdrage voor Trouw.

Dierenartsen maken zich zorgen over deze weglating, aldus de auteurs. “De dieren zijn in de veehouderij immers de hoofdrolspelers. We hebben het hier niet over graan of komkommers of tomaten, maar over levende dieren. Het zou zijn als het herinrichten van de gezondheidszorg zonder rekening te houden met de noden van patiënten. Of een geheel nieuw schoolsysteem ontwerpen zonder na te denken over de behoeften van scholieren.”

“De dringende redenen om tot een goed landbouwplan te komen zijn volstrekt helder. Natuurherstel, herstel van biodiversiteit, verminderde druk op ons ecosysteem zijn nadrukkelijk noodzakelijk. Maar als je daartoe maatregelen neemt komen de effecten niet vanzelf ook ten goede aan het dier. Het tegendeel ligt op de loer. Investeringen in efficiëntie uit oogpunt van duurzaamheid en bioveiligheid, staan vaak op gespannen voet met tijd en ruimte voor de dieren.”

“Maak van het convenant dierwaardige veehouderij het uitgangspunt, in plaats van het sluitstuk”

 

Dierenartsen maken zich zorgen over de positie van de dieren in de toekomstige veehouderij. “Wij zien de dieren dagelijks op al die bedrijven. We zien ze op het slachthuis. We zien hoe de welwillende veehouders aan steeds meer uiteenlopende wensen en verwachtingen proberen te voldoen. En we zien hoe de gezondheid en het welzijn van de dieren onder druk staan.”

De auteurs pleiten er dan ook voor het dier centraal te stellen in de planvorming van de veehouderij. “In andere sectoren staat de patiënt centraal, de student centraal, of is de klant koning. Laten we in navolging daarvan het dier centraal zetten in de planvorming over de toekomst van de veehouderij. De beste manier om diergezondheid en welzijn na te streven, is dieren te houden in houderijsystemen waarin hun behoeften centraal staan. Maak dus liever van het convenant dierwaardige veehouderij het uitgangspunt, in plaats van het sluitstuk. Het zou ons sieren als samenleving.”

Lees het volledige artikel op Trouw.nl
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen