OPROEP AVP: Controleer risicovolle parkeerplaatsen

Afrikaanse varkenspest (AVP) rukt op in Europa en heeft inmiddels in West Polen het grensgebied met Duitsland bereikt. De situatie blijft zorgelijk en noodzaakt ons om in Nederland er alles aan te doen om het virus buiten de deur te houden.

Naast het op orde brengen en houden van de biosecurity op je eigen bedrijf kun je ook een bijdrage leveren aan het controleren van risicovolle parkeerplaatsen. De POV doet een oproep aan alle varkenshouders en hun gezinsleden om dit in praktijk te brengen.

Maatregelen insleep

Sinds het aantreffen van AVP in België zijn er diverse maatregelen genomen om de risico’s voor insleep te minimaliseren. Eén van de risico’s voor de insleep van AVP is dat chauffeurs uit landen waar AVP heerst, voedingsmiddelen en vooral vleeswaren meebrengen en achterlaten op parkeerplaatsen en in de natuur langs snelwegen waar wilde zwijnen rondlopen. Daarom is het heel belangrijk dat het afval in de afvalbakken wordt gedeponeerd en dat er voldoende goed afgesloten prullenbakken op de parkeerplaatsen zijn, die vaak genoeg geleegd worden.

In het kader van de gezamenlijke preventieve acties, zijn op de belangrijkste parkeerplaatsen informatieborden geplaatst. Deze borden leggen het belang van het veilig inzamelen van etensresten duidelijk uit.

Schone parkeerplaatsen

Een verantwoordelijkheid van de overheid is om te zorgen dat de parkeerplaatsen schoon zijn en voldoende omheind om wilde dieren te weren. Vanuit het preventieteam zijn de risicovolle parkeerplaatsen door COV en KNMVD gecontroleerd.

Uit de resultaten blijkt dat het op veel risicovolle parkeerplaatsen nog slecht is gesteld met de reinheid en/of de omheining om wilde dieren te weren. Dit is onder de aandacht gebracht van de betreffende overheidsdiensten. De controles waren een momentopname. Het blijft noodzakelijk om de parkeerplaatsen te blijven monitoren. Vanuit de POV roepen we de varkenshouders op om daaraan een actieve bijdrage te leveren. Als je tankt of stopt op een van de risicovolle parkeerplaatsen neem dan even de tijd om de parkeerplaats te beoordelen. Een hulpmiddel daarvoor is de opgestelde inspectielijst.

Meldingen

Meldt aan de POV, stuur een ingevulde inspectielijst naar info@pov.nl of via de BuitenBeter APP (met foto), als je constateert dat de zaken niet op orde zijn.

Hiermee draag je ook via deze route een steentje bij aan het buiten Nederland houden van AVP.

Bron: POV

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen