Oproep: Meld ook bijwerkingen van vaccinatie

Deze week ging er een brief naar melkgeitenhouders voor de Q-koorts vaccinatie. Deze moet voor 01-08 weer gedaan worden. De LTO vraagt daarbij dat, naast het vaccineren, ook het melden van bijwerkingen belangrijk is.

Het melden van bijwerkingen kan met het formulier op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

De website geeft voor Dierenartsen aan:

“Als dierenarts heeft u een belangrijke poortwachtersfunctie bij de toepassing van diergeneesmiddelen. U bent verplicht vermoedelijke bijwerkingen te melden aan de handelsvergunninghouder of aan het Bureau Diergeneesmiddelen van het aCBG. Gebruik hiervoor het Formulier voor melding van een (vermoedelijke) bijwerking van diergeneesmiddelen. Dit formulier stuurt u op per e-mail of post. Meer informatie over bijwerkingen staat op de website van het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA).”

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen