Oproep van een collega: raadsleden gezocht!

Dag collega-dierenartsen,

De afgelopen zes jaar heb ik mij als lid van de Raad van Afgevaardigden (RvA) van onze beroepsvereniging, de KNMvD, ingezet voor de belangen van de dierenartsen. Je mag twee keer een termijn van drie jaar raadslid zijn, dus mijn tijd als lid van de RvA zit erop en bij deze daarom de oproep voor nieuwe kandidaten!

De Raad van Afgevaardigden is, zoals de naam doet vermoeden, een afvaardiging van de leden. Per cluster kun jij als lid je vertegenwoordigers kiezen. Voor mijn cluster, dat van de gezelschapsdieren, mogen vier leden hun achterban vertegenwoordigen. De RvA is een vervanging van wat vroeger de ALV (algemene ledenvergadering) was en waar leden hun mening konden laten horen. De opkomst op de ALV nam echter af en het waren altijd dezelfde leden die hun mond open deden. Nu is er de RvA om de stem van de leden te vertegenwoordigen.

De RvA vergadert minimaal twee keer per jaar maar meestal wordt dat wel vier keer per jaar. Reken erop dat je er ongeveer 10 uur per kwartaal aan kwijt bent. Tot de taken van de RvA behoren het vaststellen van het beleidsplan en de begroting, het benoemen van bestuursleden en later in het jaar het vaststellen van het financieel jaarverslag. De dagelijkse gang van zaken van de KNMvD wordt opgepakt door het bestuur dat hierin ondersteund wordt door de bureaumedewerkers.

Het kost dus tijd maar… wat krijg je ervoor terug?

 • Je gaat samenwerken in een enthousiast team met inspirerende collega’s;
 • Je kunt wat terugdoen voor de vereniging die zich sterk maakt voor jouw belangen;
 • Je leert hoe een vereniging als de KNMvD is georganiseerd;
 • Je verbetert je vergadertechniek;
 • Je leert wat er speelt in andere clusters dan de jouwe;
 • Je kunt je in een vroeg stadium sterk maken voor punten die jij en jouw achterban belangrijk vinden en die dan meegenomen kunnen worden in het beleidsplan.

De KNMvD is de vereniging voor en door dierenartsen

 • Omdat er zaken zijn die je alleen niet voor elkaar kunt krijgen;
 • Omdat we samen sterk staan;
 • Omdat we slechts een kleine beroepsgroep zijn en ons moeten verenigen om onze belangen te verdedigen;
 • Om een spreekbuis te vormen;
 • Omdat de KNMvD, of je nu lid bent of niet, door de ‘stakeholders , ofwel de gesprekspartners, zoals de overheid, de universiteit en belangengroepen gezien wordt als DE spreekbuis voor dierenartsen, dus ook voor de niet-leden.

De vereniging is van de leden! Geef je op voor het raadslidmaatschap!
Heb je vragen? Misschien kan ik ze beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Annemarie Wieman, dierenarts gezelschapsdieren, telefoon 06-10182453

N.B. je kunt je via dit formulier kandidaat stellen tot 22 februari 2021

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen