Overgangsregeling BGP-tool

Eerder berichtten we al over de afspraken die gemaakt zijn tussen de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) en zuivelNL om de verschillende borgingssystemen (de BGP-tool en KoeMonitor) in de uitvoering op elkaar af te stemmen, zodat dubbel werk wordt voorkomen. En over de knelpunten die daarbij ontstonden, zoals wat er moet gebeuren in de tussentijd, wanneer er nog geen koppeling tussen de BGP-tool en het KoeKompas is.

In de vergadering van het College van Belanghebbenden (CvB) van 8 maart jl. is er door o.a. de KNMvD gepleit om een overgangsregeling hiervoor in te richten. Het bestuur van de SGD heeft hier gehoor aan gegeven. De overgangsregeling geldt totdat de data-uitwisseling tussen beide systemen gereed is (uiterlijk tot 31-12-2021) en houdt in dat de certificerende instelling niet sanctionerend op zal treden als er een ander format (zoals het KoeKompas) gebruikt wordt om te voldoen aan de BGP-verplichting. Er wordt wel een aantekening gemaakt als je een ander format dan de BGP-tool gebruikt tot die tijd, maar dit heeft verder geen gevolgen voor je beoordeling en auditfrequentie.

Voor de officiële controle, die in 2021 (dus uiterlijk 31-12-2021) op ieder melkveebedrijf uitgevoerd moet worden door een SGD geborgde dierenarts, moet je wel de BGP-tool gebruiken en het formulier Officiële Controle in de tool volledig invullen. De werkinstructie voor deze officiële controle vind je op de website van de SGD.

Zie voor meer informatie ook de SGD nieuwsbrief van 6 april 2021.

De KNMvD wordt binnen het CvB-rundvee vertegenwoordigd door Bouwen ScheijgrondMark van der Heijden en Siert-Jan Boersema. Heb je vragen of wil je je standpunt kenbaar maken? Neem contact op met hen, Dimitry Verduyn (Clustervoorzitter Landbouwhuisdieren a.i.) of Joost van Herten (senior veterinair beleidsmedewerkers KNMvD).

Heb je suggesties over de verbetering van de BGP-tool? Dan kun je die doorgeven aan de SGD via info@geborgdedierenarts.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen