Overstromingen vragen om veterinaire zorg

Beste collega’s,

De watersnoodramp in Limburg laat niemand onberoerd. Dat geldt zeker ook voor de dierenartsen die in het getroffen gebied werkzaam zijn. Want deze situatie vraagt naast de zorg voor mensen ook om veterinaire zorg. Ook dieren worden geëvacueerd en wilde dieren slaan op de vlucht. Dit gaat niet alleen gepaard met grote logistieke uitdagingen, maar ook met risico’s op uitbraken van infectieziekten.

In samenwerking met collega’s in de regio hebben we een ‘team overstromingen’ gevormd, dat in contact staat met de Royal GD, de Faculteit Diergeneeskunde, de NVWA, het ministerie van LNV en de FVE. Indien nodig verspreiden we actuele berichtgeving via onze online kanalen om u te voorzien van relevante informatie. Daarbij beseffen we dat er hoe dan ook een groot beroep wordt gedaan op het improvisatievermogen van individuele dierenartsen. Vragen en suggesties kunt u doorgeven aan de clustervoorzitters en –bestuurders. U kunt ook mailen naar webmaster@knmvd.nl.

Gezamenlijk houden we de volgende lijn aan. Het eerste belang is dat de dieren veilig zijn. Consequenties voor statussen met een administratieve oorzaak pakken we op. Bij veterinaire risico’s beoordelen we per geval wat de beste oplossing is. Op de website van de Royal GD kunt u hierover meer informatie te vinden. Aan varkensdierenartsen het verzoek om extra waakzaam te zijn op het voorkomen van AVP, omdat wilde zwijnen zich over grotere afstanden verplaatsen dan gebruikelijk.

Wij wensen betrokken collega’s heel veel sterkte met het opvangen van de gevolgen van de overstromingen. Ons hart gaat tevens uit naar de collega’s in België en Duitsland, waar ook grote verliezen te betreuren zijn.

Met vriendelijke groet,

Sophie Deleu
Voorzitter KNMvD

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen