Persbericht: dierenorganisaties roepen op tot ‘humaan’ omgaan met kadavers

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Vedias, de Dierenbescherming, de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO), Stichting DierenLot, Amivedi en de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN) roepen op om zorgvuldig om te gaan met gevonden kadavers ten gevolge van de overstromingen. Dit is van groot belang voor de volksgezondheid en de diergezondheid in Nederland. Ook voor de getroffen bedrijven zijn de belangen groot.

Nu het waterpeil aan het zakken is, kan de schade langzaamaan ingeschat worden. Naast materiële schade is er ook veel dierenleed. Er zijn veel dieren die deze overstromingen niet overleefd hebben, zowel in Nederland als in het buitenland. Door het stromende water kunnen ook de kadavers uit het buitenland  in Nederland terechtkomen.

Van belang is dat deze kadavers snel en netjes verwijderd worden, maar ook dat er rekening wordt gehouden met de registratie van deze dieren. Voor houders van landbouwhuisdieren is het van extra groot belang om te weten waar hun dieren gebleven zijn in verband met de gezondheidsstatus van hun bedrijven, verzekeringen en de diergezondheid. Niet alleen in de direct overstroomde gebieden, maar ook verder stroomafwaarts.

Vindt u stroomafwaarts van het rampgebied dode dieren, neem dan contact op met Rijkswaterstaat. Zij organiseren het opruimen van de kadavers in samenwerking samen met Rendac.

Het is voor de volksgezondheid en de diergezondheid zeer belangrijk dat álle kadavers (op)geruimd worden. De natuur is in staat om zelf de kadavers op te ruimen, maar dit heeft niet de voorkeur vanwege het risico op verspreiding van zoönosen (ziekten die van dier op mens worden overgedragen).

Daarnaast is het van belang om te controleren of er bij de gevonden kadavers een registratie aanwezig is, zoals een oormerk, tatoeage of chip. Het is nodig om deze nummers te registreren zodat de eigenaren op de hoogte kunnen worden gesteld van het vinden en overlijden van hun dier. Nummerregistratie is ook nodig om de dieren af kunnen te melden bij de diverse databanken. Indien er geen chip aanwezig is, kan er een signalement genoteerd worden. Hiermee kan een dier alsnog gekoppeld worden aan een eigenaar.

De organisatie Amivedi staat klaar om administratief te ondersteunen bij het verwerken van deze nummers, zodat zoveel mogelijk eigenaren bericht krijgen over hun dier(en).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

KNMvD: Conny van Meurs, veterinair beleidsmedewerker c.van.meurs@knmvd.nl, telefoon 06-83700329

Vedias: Sarah Andrews, sarah.andrews@vedias.nl

Amivedi: Pauline Piket, voorzitter@amivedi.com, 088-0063340

DierenLot: Danielle van Gennip, daniella@dier.nu, 06-15117514

Dierenbescherming: William van de Wetering, william.vandewetering@dierenbescherming.nl, 088-8113470

NFDO: Eline Lauret, elinelauret@nfdo.nl, 06-55851862

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen