De Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit is in beroep gegaan i.h.k.v. de positieflijst. Afgelopen dinsdag heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) het beroep tegen de positieflijst van de stichting gegrond verklaard. Het College schrapt daarmee het verbod op het houden van blafherten (Muntiacus) en spiesherten (Mazama) op de positieflijst.

Begin dit jaar heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken op basis van adviezen van deskundigen (persbericht) een lijst openbaar gemaakt met 153 soorten zoogdieren die vanaf 1 juli 2017 niet meer gehouden mogen worden. De staatssecretaris heeft ook een huisdierenlijst – zogeheten positieflijst – opgesteld met 123 soorten zoogdieren die wel als huisdier gehouden mogen worden. Bij het samenstellen van de lijsten is gekeken naar mogelijke risico’s voor zowel mens als dier.

De staatssecretaris van Economische Zaken stelde het verbod in op advies van de Positieflijst Advies Commissie. Deze commissie heeft het advies op deskundigenbeoordeling van de Positieflijst Expert Commissie (PEC) gebaseerd.

Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven
Het College geeft aan dat de adviezen voor de Positieflijst zijn uitgebracht door belanghebbenden (Positieflijst Advies Commissie). Volgens het College is hierdoor het advies niet onafhankelijk. Daarnaast vindt zij de deskundigenbeoordeling van de Positieflijst Expert Commissie onvoldoende transparant en verifieerbaar. Het College heeft duidelijk aangegeven dat adviezen die de basis vormen van de regelgeving moeten voldoen aan de eisen van professionaliteit, onafhankelijkheid en transparantie.

Het besluit van het College kan consequenties hebben op de positieflijst die begin dit jaar openbaar is gemaakt. Klik hier voor de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.