Praktijkpilot naar verlagen antibioticagebruik bij kalveren

In opdracht van de kalversector en het ministerie van LNV starten Wageningen Universiteit & Research en de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht dit najaar een praktijkpilot naar het verlagen van het antibioticagebruik en het versterken van de kalvergezondheid. Er is ruimte voor vijf deelnemende kalverhouders.

Antibioticagebruik

‘Voor dit onderzoeksproject worden vijf vleeskalverhouders met roséstartkalveren gezocht die samen met hun dierenarts en (voer)voorlichter hun bedrijfsmanagement willen optimaliseren op het gebied van diergezondheid en diergeneesmiddelengebruik’, licht David Speksnijder toe. Hij is als dierenarts en onderzoeker verbonden aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. ‘We zoeken bij voorkeur kalverbedrijven met een hoog antibioticagebruik (hoger dan 98 dierdagdoseringen (DDD)) en begeleidende dierenartsen met een relatief hoog voorschrijfniveau.’

Optimalisatie diergezondheid

Een onafhankelijke coach begeleidt het proces om te komen tot een gezamenlijke probleemanalyse en een samenhangend plan van aanpak om de diergezondheid en het antibioticagebruik te optimaliseren. ‘Er wordt gekeken naar technische managementfactoren en kennis, houding en gedrag. Het doel is om structurele verbeteringen in de samenwerking tot stand te brengen. De kennis die in dit project opgedaan wordt, biedt hopelijk kansen voor een verdere optimalisatie van diergezondheid en antibioticagebruik voor de hele sector’, zegt Speksnijder.

Meerwaarde

In de varkenshouderij draait een vergelijkbaar traject nu ruim een jaar met al veelbelovende resultaten. ‘We zien in het varkensproject dat de coach een enorme meerwaarde heeft’, zegt Heleen Prinsen, belangenbehartiger Dier bij ZLTO. ‘Deze spiegelt de driehoek van veehouder, dierenarts en voeradviseur, en zet ieder in zijn kracht en komt tot een gezamenlijke, door alle partijen gedragen, aanpak.’

Bron

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen