Prinsjesdag: relevante informatie voor dierenartsen

Het kabinet heeft afgelopen dinsdag de Miljoenennota met de plannen voor volgend jaar gepresenteerd. De KNMvD zet een aantal relevante punten uit de plannen die van belang zijn voor dierenartsen voor je op een rij.  

Algemeen
 • LNV geeft aan in 2023 de stap te maken naar de uitvoering van het stikstofbeleid.
 • LNV werkt in 2023 verder aan het beschermen en herstellen van de natuur.
 • LNV werkt aan de uitwerking van het actieplan voor het versterken van zoönosenbeleid.
 Landbouwhuisdieren
 • LNV werkt aan een langetermijnstrategie om de voortdurende dreiging van het vogelgriepvirus het hoofd te kunnen bieden.
 • LNV blijft streven naar vermindering van het antibioticagebruik op veehouderijbedrijven. Ze schrijven dat het van het grootste belang dat ‘kritische antibiotica’ toepasbaar blijven.
 • Het coalitieakkoord stelt dat de agrarische sector een omslag moet maken naar kringlooplandbouw. In 2023 wordt hier verder aan gewerkt.
 • Er is een subsidieregeling opengesteld voor veehouders om via technische innovaties te verduurzamen.
 • Er moet uiterlijk eind 2023 een convenant liggen voor een ‘dierwaardige veehouderij’ waarbij de gedragsbehoeften van het dier leidend zijn. Alle partijen in de keten worden hierbij betrokken. LNV schrijft: Bij de uitwerking zal er aandacht zijn voor de leefomgeving van dieren, de bedrijfsvoering en het marktperspectief voor producten die voldoen aan hoge standaarden voor dierenwelzijn.
DIMEO
 • LNV schrijft dat ze inzetten om langeafstandstransporten van slachtdieren en jonge ‘ongespeende’ dieren niet meer toe te staan en dat er een einde komt aan langeafstandstransporten van levende dieren over zee.
 • LNV schrijft dat ze ernaar streven de groei van het takenpakket van de NVWA zo veel mogelijk te beperken en te werken aan een samenhangend werkpakket met een heldere scope. In de begroting staat dat er wordt gewerkt aan het versterken van de basis van de organisatie en aan innovatie van toezicht.
Gezelschapsdieren
 • Het ministerie van LNV schrijft in de begroting dat ze zich in 2023 willen richten op beleid rondom verantwoord eigenaarschap. Ze schrijven: Met het oog op verantwoord houderschap richt het beleid zich in de komende jaren op het gedrag van de houder om daarmee het dierenwelzijn beter te borgen.
 • LNV schrijft dat dieren niet moeten lijden onder ernstige afwijkingen of ziekten omdat mensen een dier met een bepaald uiterlijk willen hebben. LNV zegt daarom fors in te willen zetten op beleid rond het fokken en de handel in dieren, met de focus op honden en katten.
 • LNV zegt dat ze kijken naar een mogelijk verbod op tentoonstellingen van dieren met ernstige gebreken.
 • LNV zegt te werken aan het terugdringen van bijtincidenten.
 • Tevens geeft LNV aan dat ze werken aan een huis- en hobbydierenlijst die de behoeften van het dier en de veiligheid van mensen, gelet op zoönotische risico’s, meeweegt.
Ondernemers/praktijkhouders/ZZP’ers

Voor deze informatie verwijzen we je graag naar een aantal externe bronnen.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen