In december 2017 informeerden wij u over mogelijke problemen met het aanleveren van data aan InfoKalf en infoVarken voor gebruikers van het praktijksoftware van Corilus (Daisy en VIVA). Inmiddels is gebleken dat het zakelijke conflict tussen de beheerders van InfoKalf (SKV) en InfoVarken (KIWA VERIN) en Corilus nog niet is opgelost. Kalverdierenartsen hebben van SKV bericht ontvangen dat men daarom de gegevens nu via een e-mailadres kan aanleveren (diergeneesmiddelen@skv.info). Ook KIWA VERIN heeft dierenartsen geïnformeerd en adviseert hen om contact te zoeken met de leverancier van hun praktijkmanagementsysteem om de registratie in InfoVarken te verzorgen. Mocht dit niet lukken dan zouden dierenartsen de gegevens voorlopig handmatig of via een export in Excel kunnen aanleveren aan InfoVarken.

De KNMvD is van mening dat er zo spoedig mogelijk een passende oplossing moet komen zodat dierenartsen weer eenvoudig en geautomatiseerd via hun praktijksoftware aan hun wettelijke registratieverplichting kunnen voldoen.

Maatregelen KNMvD
De KNMvD heeft daarom de volgende stappen ondernomen:
• Het ministerie van LNV en de SDa zijn geïnformeerd over de ontstane situatie. Een zorgvuldige en betrouwbare registratie van antibioticagebruik is immers een van de pijlers onder het succes van het huidige reductiebeleid.
• Er is contact gezocht met de NVWA en de SGD om deze organisaties te informeren en hen er op te wijzen dat dierenartsen die gebruik maken van Daisy en VIVA mogelijk niet meer aan hun wettelijke verplichting kunnen voldoen om de antibioticavoorschriften tijdig in de aangewezen te registreren. Omdat er volgens de KNMvD sprake is van overmacht zou dit voorlopig niet moeten leiden tot sancties vanuit deze handhavende instanties.
• De KNMvD heeft op korte termijn een gesprek aangevraagd met Corilus en DGB om de ontstane situatie te bespreken en te zoeken naar oplossing.
Dierenartsen die problemen ondervinden met het aanleveren van data aan de centrale databanken InfoKalf en InfoVarken adviseren wij om contact op te nemen met de leverancier van hun praktijkmanagementsysteem. Zij kunnen u helpen met het exporteren van de benodigde data voor InfoKalf en InfoVarken.

Vragen of opmerkingen: info@knmvd.nl
KNMvD/ 17012018