Provincie Utrecht kiest voor diervriendelijk alternatief in plaats van de jacht op katten

Persbericht namens Stichting Zwerfkatten Nederland, Stichting DierenLot en de dierenambulance Woudenberg

In de Provinciale Statenvergadering van 12 november was het heel spannend voor de zwerfkatten in de provincie Utrecht maar uiteindelijk kwam er geweldig nieuws. De provinciale Statenleden stemden namelijk over twee moties over de alternatieven voor de jacht op katten en beide moties werden aangenomen. De eerste motie ging over de intentie om volledig te willen stoppen met de jacht op katten. Dit gebeurt met een brede dialoog over de jacht en een voorstel voor een diervriendelijk alternatief voor de afschot van katten. Met de andere aangenomen motie worden jagers verplicht om katten met een chipapparaat te controleren op een eigenaar en het aantal gevangen en geschoten katten en het percentage gechipte katten te rapporteren. De moties waren ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, 50plus en PvdD (alleen afschotmotie).

Enkele weken eerder al heeft de gedeputeerde Bruins Slot een pilot toegezegd in de provincie Utrecht met TNRC, oftewel het vangen, neutraliseren (castreren/steriliseren), herplaatsen van verwilderde zwerfkatten uit de natuur en permanente monitoring. De gedeputeerde staat open voor alternatieven in plaats van afschot van zwerfkatten en wil met preventieve maatregelen (informeren kattenbezitter en chippen/registreren) het zwerfkattenprobleem diervriendelijk oplossen om te zorgen dat de huiskat geen zwerfkat wordt.

Stichting Zwerfkatten Nederland, Stichting DierenLot en de dierenambulance Woudenberg springen een gat in de lucht. “Dit is een enorme overwinning voor de katten in de provincie Utrecht! Wij gaan er nu alles aan doen om van de diervriendelijke oplossing voor zwerfkatten een groot succes te maken, net zoals we dat ook in andere provincies doen!”

De dierenhulporganisaties zijn een groot voorstander van TNRC en werken veelvuldig samen met lokale dierenopvangcentra, dierenambulances, natuurorganisaties en overheden om op die manier het zwerfkattenprobleem te verminderen. Ook kritische wetenschappers staan hier positief tegenover. Wij juichen het dan ook toe dat de provincie Utrecht nu kiest voor een soortgelijke aanpak. We hopen dat daarmee de jacht op katten definitief tot een einde komt.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen