Reactie KNMvD op onjuiste beweringen over vaccineren

Vandaag heeft de KNMvD onderstaande reactie gestuurd naar de redactie van het magazine Hart Voor Dieren:

Beste redactie van Hart Voor Dieren,

Met deze mail reageren wij namens de beroepsorganisatie van dierenartsen, KNMvD, op de column ‘Broodfok en dodelijke entingen’, die in het januarinummer van uw magazine Hart Voor Dieren verschenen is.

Wij zijn erg geschrokken van de stellingname in deze column, dat honden doodgaan aan de reguliere vaccinatie. Dit is absoluut onjuist!

Hetzelfde geldt voor de bewering dat het doodgaan een gevolg is van het toedienen van eenzelfde dosis vaccin aan een kleine hond als aan een grote hond. De dosering van vaccins is gewichtsonafhankelijk. Ook in de humane gezondheidszorg wordt bij een baby dezelfde dosis gebruikt als bij een volwassene.

De reguliere vaccinatiecyclus voor pups bestaat uit herhalingen. In de leeftijd van 6 tot 12 weken krijgen pups 3 vaccinaties om het immuunsysteem optimaal te stimuleren om voldoende afweer te genereren bij een infectie. Er is dus geen sprake van overdosering van vaccins bij het volgen van dit vaccinatieschema.

Overigens wordt voordat een vaccin op de markt komt onderzocht wat het effect is van over-doseren. De resultaten hiervan worden vermeld in de bijsluiter. In verreweg de meeste gevallen is zelfs 5-voudig over-doseren veilig bevonden. Natuurlijk wordt over-doseren niet geadviseerd.

Ook wordt er gesproken over kleinere rassen die volledig zijn gevaccineerd voor de verkoop. Echter worden de meeste pups verkocht op een leeftijd van 8 weken; zij zijn dan nog niet volledig gevaccineerd, gezien het feit dat de laatste vaccinatie pas op of rond 12 weken gegeven wordt.

De suggestie dat een dierenarts onnodig vaccineert en hiermee de dood van dieren veroorzaakt, vinden wij kwalijk en onnodig stigmatiserend. Dierenartsen baseren hun handelen op wetenschappelijk bewezen onderzoek en breed gedragen vaccinatie-adviezen, ondersteund door wereldwijde expert-panels.

We zien graag een rectificatie van deze column of aanvullende informatie over vaccinatie in uw tijdschrift, zodat de consument ook correct over de wetenschappelijke kant van vaccineren ingelicht wordt en dat de dierenarts, die zich committeert aan de wettelijke en morele zorgplicht voor dieren, van deze blaam wordt gezuiverd.

Uiteraard werken we hier graag aan mee.

Met vriendelijke groet.

Karin Hoogendijk en Maico Boumans
Clusterbestuur Gezelschapsdieren Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen