Reactie KNMvD op programma Zembla ‘Het Gouden Kalf’

In de uitzending van 17 oktober jl. doet Zembla een poging om inzicht te geven in de Nederlandse kalverhouderij in relatie tot duurzaamheid en de kringloopgedachte. De geïnterviewden geven soms blijk weinig kennis van de sector te hebben, noch op de hoogte te zijn van recente wetenschappelijke onderzoeken in de kalverhouderij.

Er worden grote woorden en begrippen gehanteerd om tot een statement te komen, maar de feitelijke fundering ontbreekt soms. Zo wordt bijvoorbeeld geageerd tegen import van kalveren vanwege de lange reisduur en het risico op ziekte-insleep. Terwijl de meeste importkalveren uit de direct aangrenzende landen om ons heen komen, zoals Duitsland en België (in 2018 was dit 82% van alle importen, bron RVO). Hoewel de KNMvD vanuit het oogpunt van dierenwelzijn voorstander is van het beperken van lange afstandstransporten van dieren, zijn deze afstanden in de praktijk vaak korter dan reizen van noord naar zuid Nederland. Daar komt bij dat deze landen in vergelijking met Nederland een hogere gezondheidsstatus hebben. Dit bewijst het onderzoek Kritische Succes Factoren Kalverhouderij van de WUR: Nederlandse kalveren hebben meer diergeneesmiddelen nodig dan bijvoorbeeld Duitse kalveren.

Het programma doet nog een tendentieuze poging om een relatie met de zoönose-problematiek in de geitenhouderij te leggen. Ook die is gespeend van enige ratio. De term ‘duurzaam’ wordt te pas en te onpas gebruikt zonder duiding van de definitie. Feit is dat dankzij de kalverhouderij melkveehouders op een fatsoenlijke wijze hun overtollige dieren waardevol kunnen afzetten in een systeem waarin ook reststromen van de humane consumptie worden ingezet. De KNMvD kan zich kortom niet herkennen in het door Zembla geschetste beeld en werkt liever samen met sector, overheid en ngo’s aan verdere verduurzaming en het sluiten van kringlopen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen