Geef dierenartsen meer handvatten voor zelfregulering

Reactie KNMvD op rapporten veterinaire sector

“Het stelsel van diergeneeskundige kwaliteitsborging is te beperkt van opzet”, dat is de belangrijkste conclusie uit het Berenschot-onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Berenschot doet in zijn rapport diverse aanbevelingen om de kwaliteitsborging in de veterinaire sector te verbeteren met als doel publieke belangen, zoals volksgezondheid en dierenwelzijn, te garanderen. Zo adviseren ze om één organisatie aan te wijzen die verantwoordelijk wordt voor richtlijnontwikkeling en de regie op kwaliteit. Ook geeft Berenschot aan dat permanente leerprocessen gestimuleerd moeten worden. In de praktijk zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat dierenartsen verplicht worden nascholing te volgen om hun bevoegdheid te behouden.

 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen