Resultaten Berenschotonderzoek in aantocht: “Focus op kwaliteitsborging”

De veterinaire sector ontwikkelt zich snel. Zo zien we dat het karakter van werkzaamheden verandert en dat veterinair werk complexer wordt. Dit heeft ook impact op de (maatschappelijke) rol en de positie van de dierenarts. Met name waar het gaat om het bewaken van publieke belangen zoals volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu zijn de verwachtingen hoog. De vraag is hoe in het licht van de toegenomen complexiteit van de werkzaamheden en de afweging van diverse publieke en private belangen, de rol van de dierenarts versterkt kan worden.

Bureau Berenschot startte hier begin dit jaar in opdracht van het Ministerie van LNV een onderzoek naar. Ook de KNMvD leverde input voor dit onderzoek. “Uit de gesprekken werd duidelijk dat de focus met name ligt bij kwaliteitsborging van diergeneeskundige beroepsuitoefening in het publiek belang,” aldus Joost van Herten, senior beleidsmedewerker bij de KNMvD. Berenschot sprak voor dit onderzoek diverse partijen in de sector, maar heeft ook met groepen dierenartsen gesproken. “De KNMvD heeft bij het onderzoeksbureau het belang hiervan onderstreept. Want de belangen van organisaties komen niet altijd overeen met die van praktiserende dierenartsen”, zegt Van Herten.

Input

De KNMvD heeft als beroepsvereniging ook de nodige input geleverd: “Daarbij hebben we aangegeven waar we als KNMvD tegen aanlopen bij het opzetten van private kwaliteitssystemen en richtlijnontwikkeling voor dierenartsen. Duidelijk is dat we als beroepsgroep meer steun nodig hebben van de overheid om ons beter te reguleren. Hopelijk worden daar de juiste lessen uit getrokken.” Volgens Van Herten zullen de uitkomsten van het onderzoek gevolgen hebben voor de manier waarop de beroepsgroep georganiseerd is. “Het ministerie heeft Berenschot gevraagd om een analyse te maken van het huidige stelsel in vergelijking met de regulering van dierenartsen in omringende landen en vergelijkbare vrije beroepen in Nederland. Daar komen waarschijnlijk een aantal aanbevelingen uit om de (publieke) kwaliteitsborging van de diergeneeskundige beroepsuitoefening te verbeteren.” Het onderzoek is inmiddels afgerond, het wachten is nu op de publicatie van het rapport door minister Adema van LNV, de verwachting dat dit eind oktober gebeurt. Uiteraard houdt de KNMvD alle leden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen