Resultaten Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017-2020 gepresenteerd

In het presentatiedocument (download hieronder) lees je de resultaten van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017-2020. De KNMvD werkte als partner mee aan de totstandkoming daarvan.

In de Onderzoeksagenda Varkenshouderij 2017 – 2020 zijn thema’s opgenomen die van belang zijn voor diergezondheid en dierenwelzijn. Niet alleen vanwege maatschappelijke wensen, maar vooral ook vanuit de eigen wens van de varkenshouderij voortgang te boeken bij onderwerpen zoals lange staarten, reductie antibioticagebruik, bigvitaliteit en intacte beren. Want deze onderwerpen dienen niet alleen het maatschappelijk draagvlak voor de sector, ze dragen ook bij aan diergezondheid en -welzijn en de rentabiliteit van het varkensbedrijf.

Sectorbreed

In het document presenteren partners van de Onderzoeksagenda welke stappen de afgelopen vier jaar zijn gezet en tot welke resultaten dit heeft geleid. Met speciale aandacht voor de intensieve samenwerking en betrokkenheid die sectorbreed is ontstaan bij de uitvoering van de Onderzoeksagenda Varkenshouderij. Een resultaat waar de hele varkenshouderijketen de vruchten van kan plukken.

Toekomstgericht

“De varkenshouderij in Nederland is een bedrijfstak om trots op te zijn. Maar we leven wel in een snel veranderende wereld en het is de kunst om bij te blijven door vooruit te kijken. Ik denk dat initiatieven zoals deze Onderzoeksagenda daar sterk aan bijdragen; het helpt ons in het werk om ondernemers op veterinair vlak toekomstgericht te ondersteunen in hun bedrijfsvoering”, aldus collega John Vonk die als varkensarts bij de Onderzoeksagenda betrokken was.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen