Richtlijn Antimicrobiële middelen bij het droogzetten van koeien

In deze richtlijn vind je als dierenarts aanbevelingen en handvatten voor het voorschrijven en gebruiken van antimicrobiële middelen bij het droogzetten van koeien. Ze zijn gebaseerd op de beschikbare kennis over uiergezondheid en het droogzetten van melkkoeien. De aanbevelingen hebben tot doel het profylactisch gebruik van antimicrobiële middelen zoveel mogelijk te beperken zonder dat dit leidt tot een overmatige toename van curatief gebruik van antimicrobiële middelen vanwege klinische dan wel subklinische mastitis.

De richtlijn is opgesteld door een daartoe geïnstalleerde, multidisciplinaire werkgroep, in opdracht van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. De richtlijn vertegenwoordigt de geldende professionele standaard ten tijde van de opstelling en is niet te beschouwen als wettelijk voorschrift.

De richtlijn is 4 november 2013 gepubliceerd en is door het bestuur van de KNMvD 10 januari 2014 vastgesteld.

De richtlijntekst is opgedeeld in drie delen. Deel 1 geeft in het kort de belangrijkste aanbevelingen weer. Deel 2, de hoofdtekst, bevat de toelichting op deze aanbevelingen. De onderbouwing van de aanbevelingen vind je in deel 3: de eindnoten. De urgentie van een aanbeveling is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van het onderliggende bewijs. Deze urgentie blijkt uit de bewoording van de aanbevelingen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen