Richtlijn bacteriële huidinfecties bij hond en kat

De Richtlijn Bacteriële huidinfecties bij hond en kat bevat aanbevelingen die de dierenarts een leidraad geven voor de diagnostiek en behandeling van bacteriële pyodermie bij hond en kat. De nadruk ligt op een correcte toepassing van diagnostische methodes om de bacteriële betrokkenheid in kaart te brengen, de kans op recidief te verminderen, en op zorgvuldige therapiekeuze. Het uitgangspunt daarbij is om onnodig gebruik van antimicrobiële middelen tegen te gaan en het risico op het ontstaan en de toename van resistentie te minimaliseren. Een flowchart geeft een schematisch overzicht over welke afwegingen van belang zijn.

De richtlijn is opgesteld door een daartoe geïnstalleerde, multidisciplinaire werkgroep, in opdracht van het bestuur van de KNMvD. De richtlijn vertegenwoordigt de geldende professionele standaard ten tijde van de opstelling en is niet te beschouwen als wettelijk voorschrift.

De richtlijn is 6 december 2013 gepubliceerd en is door het bestuur van de KNMvD 13 februari 2014 vastgesteld.

De richtlijntekst is opgedeeld in drie delen. Deel 1 geeft in het kort de belangrijkste aanbevelingen weer. Deel 2, de hoofdtekst, bevat de toelichting op deze aanbevelingen. De onderbouwing van de aanbevelingen vindt u in deel 3: de eindnoten. De urgentie van een aanbeveling is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van het onderliggende bewijs. Deze urgentie blijkt uit de bewoording van de aanbevelingen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen