Richtlijn verslaglegging

De richtlijn Verslaglegging heeft als doelgroep alle praktiserende dierenartsen. Het doel van deze richtlijn is uniforme verslaglegging op basis van methodisch handelen. Daarmee wordt inzicht verschaft in de aansluiting van het verrichte onderzoek op de geïdentificeerde zorgvraag en er wordt inzicht verschaft in de transparantie en kwaliteit van de zorg.
De richtlijn is opgesteld door een daartoe geïnstalleerde, multidisciplinaire werkgroep, in opdracht van het bestuur van de KNMvD. De richtlijn vertegenwoordigt de geldende professionele standaard ten tijde van de opstelling en is niet te beschouwen als wettelijk voorschrift.
Op basis van de in de werkgroep aanwezige expertise per diersoort is gekozen om de aanbevelingen op te splitsen naar individueel, koppel en bedrijf en aanvraag voor aanvullend (laboratorium)onderzoek.

De richtlijn is 1 september 2014 gepubliceerd en is door het bestuur van de KNMvD 28 oktober 2014 vastgesteld.

De richtlijntekst is opgedeeld in drie delen. Deel 1 geeft in het kort de belangrijkste aanbevelingen weer. Deel 2, de hoofdtekst, bevat de toelichting op deze aanbevelingen. De onderbouwing van de aanbevelingen vindt u in deel 3: de eindnoten. De urgentie van een aanbeveling is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van het onderliggende bewijs. Deze urgentie blijkt uit de bewoording van de aanbevelingen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen