Risico-overdracht COVID-19 van dier naar mens blijft klein

Recente berichtgeving kan vragen oproepen over de risico-overdracht van COVID-19 van dier op mens. Uit onderzoek op nertsenbedrijven met COVID-19 is namelijk gebleken dat een medewerker waarschijnlijk besmet is door een nerts. Bij deze medewerker is virus aangetoond dat genetische overeenkomsten vertoont met het virus dat op datzelfde bedrijf bij nertsen werd gevonden. Hoewel overdracht van COVID-19  van nertsen naar mensen in dit geval aannemelijk is, benadrukt het RIVM dat het risico van blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is.

Dat geldt ook voor het risico op overdracht van COVID-19 van huisdieren op mensen. Op één van de besmette nertsenbedrijven zijn ook drie boerderijkatten en een hond positief getest. Eerder is in het buitenland COVID-19 vastgesteld bij onder andere katten, honden en tijgers. Daarbij gaat men ervan uit dat in al deze gevallen de dieren via mensen geïnfecteerd zijn geraakt. Deskundigen geven aan dat de kans dat dieren een rol spelen in de verspreiding van het virus heel klein is. De kans dat mensen elkaar besmetten is veel groter. Bij landbouwhuisdieren is de ziekte tot nu niet vastgesteld.

Nieuwe maatregelen

Om de situatie goed te monitoren zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Alle nertsenbedrijven in Nederland zullen gescreend worden op antistoffen tegen Sars CoV-2, ook is er een bezoekersverbod ingesteld. Op bedrijven met verschijnselen van COVID-19 moeten medewerkers en dierenartsen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Er was al een meldplicht voor nertsen met COVID-19 verschijnselen van kracht. Tenslotte moet er gezorgd worden dat (boerderij)katten het terrein rondom het bedrijf niet binnen kunnen of de bedrijven geweerd worden.

Adviezen gezelschapsdieren onveranderd

Voor gezelschapsdieren zijn de adviezen over COVID-19 niet veranderd. Hou gezelschapsdieren zo veel mogelijk binnen als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 en het dier zelf ook ziek is. Raadpleeg bij twijfel of ernstige klachten altijd een dierenarts. Het is mogelijk om gezelschapsdieren op het virus te testen, Dit is alleen nodig bij dieren afkomstig uit een huishouden waar COVID-19 is vastgesteld en die verschijnselen van COVID-19 vertonen. Dierenartsen moeten bij verdenkingen op COVID-19 bij huisdieren contact opnemen met de NVWA.

Meer onderzoek

De bevinding dat COVID-19 via dieren op mensen kan worden overgedragen is niet nieuw. Tenslotte is de huidige pandemie ook begonnen bij een zoönose die vanuit wilde dieren op mensen is overgesprongen. Tegelijkertijd is er nog veel dat we niet weten over dit virus. De KNMvD is verheugd te horen dat de minister opdracht heeft gegeven om meer onderzoek te doen naar de rol van gehouden dieren bij de verspreiding van COVID-19.  Het is belangrijk om de rol van katten bij potentiële virusoverdracht verder te onderzoeken. In dit kader wordt onderzoek naar onder andere (virus)transmissie bij katten uitgevoerd door een samenwerkingsverband met onderzoeksgroepen verenigd in het Netherlands Centre for One Health (Faculteit Diergeneeskunde, Wageningen Bioveterinary Research, Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoekscentra in de humane gezondheidszorg).
Zie ook de brief van LNV-minister Carola Schouten hierover.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen