Risico vogelgriep neemt vanaf half september toe

De deskundigengroep dierziekten Hoogpathogene vogelgriep verwacht dat het risico op besmetting met vogelgriep vanaf ongeveer half september gaat toenemen. Het risico is afhankelijk van de weersomstandigheden en de eventuele binnenkomst van nieuwe virussen. De adviesgroep adviseert nu al extra alertheid.

De deskundigengroep dierziekten HPAI kwam bijeen op 24 augustus 2021 na aantonen van H5 in gehouden sierwatervogels in Heeten.

Vogeltrek

De eerste trekvogels zijn alweer geconstateerd en dat neemt de komende maanden alleen maar toe. Jonge vogels die uitvliegen kunnen besmet raken door resistente watervogels die mogelijk virus uitscheiden. Ook kunnen migrerende vogels nieuw virus met zich meebrengen. Nu bekend is dat het virus nog in Nederland is, is het de vraag waar en wanneer het reeds aanwezige virus zich zou kunnen uitbreiden in de trekvogels, eventueel aangevuld met nieuw geïntroduceerd virus, en vervolgens mogelijk tot uitbraken zal leiden.

Daarbij komt dat de lagere omgevingstemperaturen in het najaar de overlevingskansen van het virus vergroten en hiermee ook de mogelijkheid tot verspreiding zowel onder wilde vogels maar ook naar pluimvee op bedrijven vergroot.

Oorzaak besmetting Heeten

Voor de besmetting zijn twee mogelijke oorzaken: mogelijk heeft insleep plaatsgevonden vanuit wilde vogels of insleep via aanvoer van jonge siereendjes die onlangs zijn aangekocht vanuit een andere locatie in Nederland. Het genetisch materiaal van de gevonden besmetting is nog in onderzoek.

In de regio Overijssel waar de besmetting is gevonden is geen reden om aan te nemen dat het risico van deze specifieke regio hoger zou moeten worden ingeschat dan andere regio’s op basis van deze besmetting. Er vindt in deze regio wel graanproductie plaats, die nu van het land afgehaald wordt. Dat zou een aantrekkingskracht kunnen hebben op vogels die op oogstresten foerageren. Verder lijkt de directe omgeving van de locatie bij Heeten niet bijzonder aantrekkelijk voor wilde watervogels.

Wees alert

De deskundigengroep adviseert nu al een verhoogde alertheid. Rapporteren en insturen van doodgevonden vogels en veehouders worden opgeroepen om de voorgeschreven bioveiligheidsmaatregelen strikt te blijven nemen. Daarnaast worden veehouders en dierenartsen opgeroepen alert te zijn op de eerste tekenen van een mogelijke vogelgriepinfectie, zoals verhoogde uitval en klinische symptomen.

Bron: Pluimveeweb

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen